5. Zelený on-line report z 15. řádného jednání zastupitelstva MČ

Pondělí 27. listopadu 2017  od 15.00 hod.

Opět u toho budeme s vámi a za vás.
Sledujte komentování v reportu v této události.
Budeme rádi i za vaše komentáře v průběhu jednání.

REPORTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT V FACEBOOKOVÉ UDÁLOSTI

Předpokládaný program
1. k prodeji bytových jednotek Bělehradská 660/85, Praha 2
2. k prodeji dalších bytových jednotek Balbínova 323/6, Praha 2
3. ke zrušení podílového spoluvlastnictví prodané bytové jednotky v domě Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2 – Nové Město
4. k žádosti o součinnost ve věci poskytnutí garance při prodeji bytového domu Italská 834/34, Praha 2
5. k úpravě Pravidel veřejné soutěže o odkup obecních bytů v domech určených k prodeji aukcemi
6. k prodeji bytových jednotek Sokolská 56, Praha 2
7. k prodeji bytových jednotek Vinohradská 14, Praha 2
8. k prodeji bytové jednotky Rubešova 6, Praha
9. k prodeji bytové jednotky Rubešova 12, Praha 2
10. k prodeji pozemku parc. č. 1312 pod dříve prodaným bytovým domem Pod Slovany 1975/8, Praha 2
11. k prodeji pozemku parc. č. 761 pod dříve prodaným bytovým domem, a pozemku parc. č. 762, to vše Varšavská 882/29, Praha 2
12. k prodeji pozemku parc. č. 1646 pod dříve prodaným bytovým domem, a k pronájmu pozemku parc. č. 1647, Slovenská 1163/15, Praha 2
13. k prodeji nebytové jednotky Rubešova 622/12, Praha 2
14. k odměně likvidátora v souvislosti s ukončením likvidace OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci
15. ke sloučení Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1 a Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1,
16. k rozpočtovému opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 (létající sběrný dvůr)
17. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 v oblasti majetku a investic
18. k přijetí investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na akci ZŠ Na Smetance – výstavba sportovního hřiště
19. k přijetí investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na akci ZŠ Resslova – výměna oken a vybudování vchodu k jídelnímu bloku
20. k založení nadačního fondu městské části Praha
21. k výši limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 pro rok 2017
22. k doporučení KV ZMČ v oblasti zadávání veřejných zakázek
23. k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2
24. Interpelace členů zastupitelstva a různé

Napsat komentář