Bezdomovectví v Praze 2 nelze “řešit” odstraněním laviček z náměstí Míru

Konference o bezdomovectví, která se konala 26.-27. listopadu 2014 v Poslanecké sněmovně, se za Stranu zelených v Praze 2 zúčastnili zastupitelky Kateřina Jechová, Monika Horáková a zastupitel Michal Uhl. V panelových diskuzích vystupovali sociální pracovníci, zdravotníci, úředníci, politici i lidé s bezdomoveckou zkušeností.

Kateřina Jechová na konferenci o bezdomovectví“Každý člověk má právo důstojně bydlet. Selžou-li rodinné a další mechanismy, je povinností obce roztáhnout záchrannou síť. Obec má také systémově předcházet ztrátě bydlení u ohrožených skupin obyvatel. Věřím, že tato povinnost bude zakotvena v připravovaném zákoně o sociálním bydlení, a to i s nabídkou metodické a finanční podpory obcím,” řekla Kateřina Jechová, která v Praze 2 působila do roku 2014 jako místostarostka pro sociální, zdravotní a bytovou politiku.

“Je naivní myslet si, že bezdomovectví v Praze 2 “vyřešíme” odstraněním laviček z náměstí Míru. Také praxe městských částí či měst, kde na bezdomovectví reagují vytlačením osob bez přístřeší mimo své území, je vadná. Vytlačováním se bezdomovectví neřeší, ale pouze přesouvá. Zajímavé výsledky přináší např. model “housing first”, který spočívá v okamžitém poskytnutí bydlení lidem bez přístřeší a v jejich kontinuální podpoře,” uvedla Monika Horáková, bývalá členka Bytové komise, poradního orgánu Rady MČ Praha 2.

“Jedním z významných faktorů, které znemožňují lidem bez přístřeší reintegraci, bývá velká dluhová zátěž. Je zcela nepřijatelné, aby dluhy, u nichž je věřitelem obec či společnost vlastněná obcí, byly přeprodávány exekutorské mafii, která vyžene pomocí právních kliček výši dluhu do neúměrné výše. V tu chvíli pozbývá jakékoli zaměstnání smysl, protože vám vydělané peníze zase okamžitě seberou,” doplnil Michal Uhl, spoluautor pravidel sociálního bydlení, podle nichž se potřebným přidělují byty v Praze 2.

Napsat komentář