GUERILLA GARDENING PRAHA 2 NA NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA

GG_10_2015 01Po úspěšné loňské akci Strana Zelených v Praze 2 letos opět realizovala projekt Guerilla Gardening. Cílem projektu je zkrášlovat veřejný prostor vysazením rostlin v místech, která jsou zanedbaná, zasypaná odpadky nebo znehodnocená lidskou činností. Letos se hlavní část projektu uskutečnila ve čtvrtek 15. října 2015 na náměstí I. P. Pavlova v Praze 2. Na náměstí bylo vysazeno několik keřů.

Projekt Guerilla Gardening Praha 2 v krátkém rozhovoru přibližuje jeden z organizátorů projektu Tomáš Najbrt, člen rady základní organizace Strany zelených v Praze 2.

Najbrt_TomasJak byste přiblížil cíl projektu?

Jedním z hlavních cílů projektu je otevření veřejné debaty týkající se veřejného prostoru a jeho využití, zeleně ve veřejném prostoru, aktivizace občanské společnosti a zodpovědnosti za veřejný prostor. Nejedná se tedy pouze o konkrétní výstupy – výsadbu rostlin – ale o upozornění veřejnosti na vztah člověka k veřejnému prostoru a přírodě v delším časovém horizontu, např. při pečování o již vysazené rostliny: zalévání, doplňování zeminy, zkrášlování místa doplňujícími prvky, doprovodné akce, mediální výstupy, atd.

Nejsou ale tyto zásahy do veřejného prostoru již za hranou?

Projekt se jmenuje Guerilla Gardening a jeho podstatou je právě tento „partyzánský“ boj s lhostejností samosprávy k veřejnému prostoru a to právě způsobem, který není oficiální nebo běžný. Samospráva, která spravuje velké rozpočty a má možnost veřejný prostor měnit, se dost často vymlouvá právě na formální postupy, povolení, složitou právní a správní strukturu. Uklidit nebo vysadit rostlinu, tedy zasáhnout do veřejného prostoru naprosto pozitivním způsobem, nevnímám jako konflikt s duchem zákona. Právě tato provokativnost má vyvolat diskuzi o tom, co je či není „za hranou“.

Proč jste si vybrali k sázení toto místo?

Náměstí I. P. Pavlova je bohužel náměstím pouze dle názvu a slouží především tranzitní dopravě přes Prahu 2. Většinu náměstí tvoří jízdní dráha, přesto se zde ale nachází ostrůvek se zelení a stromy, oddělený dvěma proudy magistrály. Je to v podstatě jediná zeleň na náměstí. Místo je zamořeno hlukem a polétavým prachem. Dostat se z jedné strany náměstí na druhou pěšky je menší dobrodružství a s kočárkem nebo dětmi adrenalinová záležitost. Rozhodli jsme se proto naši hlavní akci uspořádat právě na náměstí I. P. Pavlova. Zasazením několika keřů jsme chtěli na situaci tohoto místa v centru Prahy 2 upozornit a ukázat, že ke změně může docházet i po malých krocích a ne jen obřími investicemi do nákladných staveb.

Kdo se Guerilla Gardeningu účastní?

Jádrem Guerilly jsou členové a členky základní organizace Strany zelených v Praze 2. Konkrétních akcí se pak účastní také příznivci a příznivkyně z řad nestranické veřejnosti a postupně se přidávají další lidé, kterým není lhostejná podoba prostoru, ve kterém žijí a každý den se pohybují.

Na Praze 2 byly ale rekonstruovány parky jako např. Havlíčkovy sady – Gröbovka a zeleně je tedy oproti jiným centrálním městským částem relativně dost…

Velké parky jsou fajn a je dobře, že tu jsou. Ne každý ale může přes park chodit třeba do práce nebo do školy. Jde nám o proměnu veřejného prostoru i na místech, která přímo neslouží rekreačnímu účelu, a zároveň se v nich pohybujeme nejčastěji: ulice, náměstí, předzahrádky, zákoutí. Odpovědnost za tento prostor, kde není tak snadné jako v ohraničeném nebo uzavřeném parku o prostředí pečovat, je na všech, kdo tento prostor užívají. Začíná to tím, že neodhazuju odpadky, nedopalky, uklízím po svém zvířeti, atd. Jde nám o změnu kultury, o změnu chování lidí a přístupu k veřejnému, ne jako k něčemu, co se nás netýká, jako k „eráru“, jak se dřív říkalo, ale k něčemu společnému, co nás spojuje a za co máme všichni odpovědnost.

Jak komunikujete s veřejností? Oslovujete lidi přímo na akcích?

Ano. Mluvíme přímo s lidmi, kteří nás při akcích potkávají, a vysvětlujeme jim, proč to děláme. Lidé se dost často diví, že někdo dělá něco zadarmo ve svém volném čase pro ostatní. Máme také tištěné materiály, které rozdáváme. Snažíme se upozorňovat i na další témata a kauzy spojené s veřejným prostorem a zelení. Na I. P. Pavlova jsme například nabízeli k podpisu petici za zachování významné zeleně na Zvonařce, kterou chce developer navzdory územnímu plánu zastavět. Snažíme se náš projekt propagovat také přes sociální sítě a naše webové stránky.

Je potřeba se o „záhonky“ starat?

Zkušenosti jsou spíš špatné. Terčem vandalů se stávají informační cedulky na záhoncích, které někomu možná vadí jako politická reklama, ale také samotné záhonky. V Ječné ulici nám záhonek na chodníku rozjezdila parkující auta, na nádraží Vyšehrad někdo ukradl květiny i s květináči a truhlíky, na Karlově náměstí záhonek posekala firma ošetřující trávník, … Množí se ale pozitivní reakce na tuto činnost a nabídky pomoci s udržováním a vylepšováním záhonků. Je to ale běh na dlouhou trať.

Napsat komentář