Kateřina Jechová: Granty ano, milion do luftu ne

Kateřina Jechová na konferenci o bezdomovectvíMají-li neziskové organizace možnost získat finanční příspěvek od obce ve spravedlivé soutěži a za rovných podmínek, je to určitě dobře. Pro většinu nestátních neziskových organizací je každý, i malý grant velkou pomocí,a je nejenom materiální, ale i morální vzpruhou. Pro obec je spolupráce s těmi, kteří pořádají kulturní a vzdělávací akce, pomáhají seniorům, ohroženým dětem, nemocným, zkrášlují životní prostředí, bojují proti kriminalitě a drogám nebo podporují sport, nesmírně cenná a pro život obce nezbytná. Těší mne, že si toto historicky uvědomuje i radnice Prahy 2. Co mne ale zaráží, je, že z celkových cca 4,5 milionu na všechny oblasti, a z cca dvou milionů na oblast sportu, je celý jeden milion investován na vytápění haly na Folimance. Do haly, jejíž provoz je neúsporný (proč se v minulých letech neinvestovalo do žádostí o dotace z OPŽP nebo programu Nová zelená úsporám?) a v jejímž kalendáři sportovních akcí těch pro mládež najdeme minimum. V minulém čísle sdělil čtenářům radní Šolc – gestor pro sport, že městská část tyto peníze poskytne organizacím, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a že peníze směřují například na činnost TJ Sokol Pražský nebo TJ Sokol Vyšehrad. Budeme se tedy, my, občané Prahy 2, ptát, proč se o milionové podpoře pro ÚSK Praha na energie pro Folimanku na radnici (raději) moc nemluví…

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v červenci 2016

Napsat komentář