Rada ZO

Radu základní organizace (RZO) tvoří 8 členů a členek.  

Spolupředsednictví:

Kateřina Jechová, e-mail:  katerina.jechova@zeleni.cz

Petr Pávek, e-mail:  petr.pavek@gmail.com

 

Ostatní členové a členky rady:

Michael Daniel Jettmar*, e-mail:  michael.jettmar@zeleni.cz

Klára Šimáčková Laurenčíková, e-mail: klaralaura@centrum.cz       

Jan Hruška, e-mail: hruhon@seznam.cz

Simon Fiala*, e-mail: Simon.Fiala@seznam.cz

Lucie Bláhová, e-mail:  lucka08@gmail.com

Ukázat a chránit hodnoty, které mají smysl

Štěpán Mairovský, e-mail: smairovsky@gmail.com

Za Prahu 2 dostupnou, přívětivou a zelenou!

 

 

*náhadníci, zvoleni dne 13. 11. 2017