Výbory a komise

KOMISE RADY 2014-2018: 

Bezpečnostní komise: Vít Prokopius

Bytová komise: Kateřina Jechová

Finanční komise: Soňa Tichá

Kulturní komise: Marek Jeníček

Majetková komise: Radek Klempera

Redakční rada Novin Prahy 2: Monika Horáková

Komise rozvoje: Ondřej Michálek

Komise pro informační služby a transparentnost: Ondřej Marek

Sociální komise: Petr Pávek

Komise výchovy a vzdělávání: Tomáš Najbrt

Dopravní komise: Karel Jech

Komise životního prostředí: Eva Vavroušková

 

VÝBORY ZASTUPITELSTVA 2014-2018:

Kontrolní výbor: Michal Uhl (předseda výboru), Štěpán Mairovský

Finanční výbor: Jan Hruška, Zuzana Dostálová

Majetkový výbor: Michal Uhl, Eugen Kvašňák