Naši zastupitelé a zastupitelka na MČ Praha 2

V letech 2018 – 2022 jsme jako opozice v koalici Dvojka sobě

Jechova_KaterinaKateřina Jechová

Kateřina Jechová je je zastupitelkou Prahy 2 za Stranu zelených od roku 2006. V letech 2010 – 2014 byla místostarostkou s kompetencí pro oblast sociální, zdravotní a bytovou. V tomto volebním období je členkou bytové komise. Je spolupředsedkyní ZO SZ Praha 2 a vedoucí odborné sekce pro sociální politiku SZ.

Původním povoláním porodní asistentka a učitelka.  Před působením ve funkci místostarostky pracovala jako vedoucí oddělení v Agentuře pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR). Od roku 2015 jako projektová manažerka v odboru realizace projektů sociálního začleňování na MPSV.

V roce 2014 založila se sousedy z Vinohrad komunitní zahradu.

Narozena ve znamení Lva, matka dvou dospělých synů, babička jedné vnučky, chovatelka psa a kočky;  má ráda kolo, zeleninu, jaro, léto, slunce a vodu.

Kontakt:
Facebook: http://www.facebook.com/katerina.jechova.5
Mail: katerina.jechova@zeleni.cz


Uhl_MichalMichal Uhl

Michal Uhl je už třetím volebním obdobím zastupitelem Prahy 2 voleným za Stranu zelených. Je předsedou Kontrolního výboru. V letech 2010-2014 předsedal Redakční radě Novin Prahy 2, pracoval v Komisi pro tvorbu rozpočtu, ve Finanční komisi a v Majetkovém výboru.

Aktuálně má po bez mála deseti letech přerušené členství v SZ, protože v roce 2012 byl Senátem zvolen do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vystudoval sociologii, sociální antropologii a genderová studia.

Kontakt: michal@uhl.cz
https://www.facebook.com/michal.uhl


Hruska_ JanJan Hruška

Předseda zastupitelského klubu Strany zelených. Zastupitelem je od roku 2014.

Předseda ZO SZ Praha 2, člen Analytické odborné sekce a Hospodářské odborné sekce SZ, v SZ od roku 2006.

V roce 1996 dokončil VŠE v Praze, od té doby pracuje v ekonomických odděleních mezinárodních firem. Je ženatý a má 3 děti (ročníky 2004, 2006 a 2010). Kromě rodiny se věnuje sportu, historii a věcem veřejným (s malými v). Na Městské části Praha 2 byl 7 let členem finanční komise.

Kontakt:
E-mail: hruhon@seznam.cz
Telefon: +420 602 253 702