Michal Uhl: Prodej obecních bytů je fiasko, snad se Praha 2 zaměří alespoň na kvalitní správu toho, co zůstalo

Když se řekne domovník, řadu lidí napadne asociace „domovní důvěrník“. Asociace nevhodná, odkazující na roli člověka, který víc dohlížel na své sousedy než na dům, ve kterém bydlí. Odtud asi pramení odmítavý postoj k institutu domovníků. Pravdou však je, že vztah městské části, potažmo správní rmy a nájemníka není dnes optimální. Pro občana je správce […]

Tereza Konrádová: Praha 2 přehlíží drogově závislé

Díky své práci mám jistou představu o životě lidí, kteří se z různých důvodů ocitají na okraji společnosti. V centru mé pozornosti jsou mladí dospělí, kteří do života vstupují extrémně ohrožení, bez podpůrné sítě rodiny a často i bez dalších opěrných bodů. Pomoc, podporu a důstojné podmínky v tíživých životních situacích těchto mladých lidí považuji […]

Kateřina Jechová: Granty ano, milion do luftu ne

Mají-li neziskové organizace možnost získat finanční příspěvek od obce ve spravedlivé soutěži a za rovných podmínek, je to určitě dobře. Pro většinu nestátních neziskových organizací je každý, i malý grant velkou pomocí,a je nejenom materiální, ale i morální vzpruhou. Pro obec je spolupráce s těmi, kteří pořádají kulturní a vzdělávací akce, pomáhají seniorům, ohroženým dětem, nemocným, zkrášlují životní prostředí, […]

Michal Uhl: Parky nesmí být jen na okrasu, v parku chceme žít!

Že jsou parky pro Prahu 2 důležité téma, lze vyčíst prostým pohledem z mapy, ale i z rozpočtu za poslední roky. Naši městskou část lemují parky a zabírají z jejího území velkou plochu. Tento dar je zároveň i prokletím, protože péče o parky je nákladná. Jak jsme se přesvědčili v případě rekonstrukce Grébovky, do parku lze nalít stovky […]

Sousedské setkání Zachraňme Zvonařku!

Strana Zelených Praha 2 vás zve na sousedské setkání proti výstavbě na pozemku chráněné roubenky na Zvonařce. Přijďte podpořit myšlenku zachování zeleného koridoru uprostřed města, zjistit víc o současné situaci kolem plánované výstavby a také se pobavit – bude připraveno vyžití pro děti i dospělé. Dejme najevo, že nám vývoj ve městě, kde žijeme, není […]