Sjezd 2018: Nové předsednictvo a důležitá usnesení

  • Zelení si zvolili nové předsednictvo, podpořili Drahoše,
  • odmítli prohlubování spolupráce s Čínou
  • a vyzvali k omezení jednorázových plastových výrobků.

Zelení si zvolili nové předsednictvo strany, když se předsedou strany stal starosta Prahy 4 Petr Štěpánek a 1. místopředsedkyní bioložka, manažerka v oblasti životního prostředí a zastupitelka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis, 2. místopředsedkyní pak byla zvolena překladatelka a PR manažerka Petra Jelínková a 3. místopředsedkyní právnička a radní v obvodě Ústí nad Labem – město Karolína Žákovská. Dalšími členy předsednictva byli zvoleni marketingový manažer Jenda Perla, radní Prahy 7 František Vosecký a projektový manažer Vít Masare. Dnes Zelení pokračovali volbou členů a členek Ústřední revizní komise a věnovali se aktuální politické situaci.

Strana zelených jednoznačně podpořila Jiřího Drahoše ve druhém kole prezidentských voleb a všechny své členy a členky a příznivce a příznivkyně vyzvala, aby se aktivně zapojili do jeho kampaně.

Zelení se také vyjádřili proti dalšímu zapojení ČR do iniciativy “16+1”, jinak známé také jako “spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy,” která má podle Zelených kromě ekonomických cílů především cíle politické směrem k narušení jednoty EU.

Dále Zelení  vyzvali příští vládu ČR k zahrnutí odmítavého stanoviska k jednorázovým plastovým výrobkům do svého programového prohlášení a k vyslovení podpory alternativním výrobkům šetrným k životnímu prostředí.

Strana zelených také vyslovila podporu polským ženám, které namísto očekávané liberalizace legislativy musí opět čelit hrozbě dalšího zpřísnění již tak velmi přísného potratového zákona, jelikož polský Sejm minulý týden návrh směřující k liberalizaci tamní potratové legislativy zamítl.

Zelení také vyjádřili podporu účastnicím a účastníkům benefičního koncertu v Ostravě, který proběhl 20.1. 2018 a sloužil jako vzpomínka na Jana Kučeru, který byl zavražděn před deseti lety neonacisty.

Přijatá usnesení:

Podpora Jiřího Drahoše v druhém kole prezidentských voleb

„Zelení podporují Jiřího Drahoše v druhém kole prezidentských voleb. Vyzývají všechny své členy a členky, příznivce a příznivkyně, aby využili svého práva a přišli k volbám i 26. – 27. ledna 2018 a dali svůj hlas Jiřímu Drahošovi. Věříme, že Jiří Drahoš bude důstojným prezidentem všech občanů a občanek naší země, podporou a obhájcem demokracie, svobody, lidských práv a jasného ukotvení naší země ve středu EU.  Bude přistupovat s respektem k Ústavě a zákonům ČR, bude si vědom skutečných výzev současné doby a jako morální autorita pomůže směrovat naši zemi k udržitelnému rozvoji.

Oceňujeme zároveň, že se v této nelehké situaci, kdy je současný prezident Miloš Zeman zapleten v předivu mocensko-politických a klientelistických vazeb a neváhá vést svou kampaň podlým a zákeřným způsobem, kandidáti jako Pavel Fischer, Marek Hilšer, či Michal Horáček jednoznačně vyslovili pro podporu Jiřího Drahoše a poskytují mu také pomoc v kampani. Apelujeme na voliče, kteří podpořili tyto kandidáty v prvním kole, aby nyní znovu přišli k volbám a dali svůj hlas Jiřímu Drahošovi.

Vyzýváme také všechny naše členy a členky, příznivce a příznivkyně, aby se v rámci svých možností aktivně (diskusemi s voliči, aktivitami na sociálních sítích, kontaktní kampaní, účastmi na podpůrných akcích) zapojili do finální fáze kampaně ve prospěch Jiřího Drahoše.“

Odstoupení od iniciativy „16+1“

„Strana zelených vyzývá vládu České republiky, aby odstoupila od iniciativy ’16+1′ a dalších iniciativ napojených na čínskou globální strategii ‚Jeden pás, jedna stezka‘.

Bilaterální iniciativy maskované kolektivní iniciativou, navzdory proklamacím zpochybňují fungování Evropské unie. Na základě dvoustranných jednání mezi vládou Čínské lidové republiky a vládami šestnácti postkomunistických zemí střední a východní Evropy, včetně České republiky a některých dalších členských států EU, vytvářejí spory uvnitř Evropské unie ohledně společného postupu EU v mezinárodních jednáních, včetně hospodářských, a dlouhodobě Unii oslabují. V důsledku také dlouhodobě narušují účinné ukotvení České republiky v evropských strukturách.“

Odmítavé stanovisko k jednorázovým plastovým výrobkům

„Zelení:

1) vítají novou strategii Evropské komise o plastovém odpadu, 2) apelují na vládu České republiky, aby co nejdříve stanovila závazné cíle a pravidla v oblasti předcházení vzniku odpadů, zejména pak konkrétní strategii k regulaci plastových výrobků s jednorázovým použitím (s výjimkou specifických odvětví jako je zdravotnictví, vědecký výzkum apod.) a vyslovila svou podporu alternativním výrobkům šetrným k životnímu prostředí.“

Podpora polským ženám

„Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad tím, že polský Sejm minulý týden zamítl návrh směřující k liberalizaci tamní potratové legislativy. Vyslovujeme podporu polským ženám,

které namísto očekávané liberalizace legislativy musí opět čelit hrozbě zostření už tak velmi přísného potratového zákona. Strana zelených bude vždy hájit právo žen na zacházení s vlastním tělem včetně přístupu k umělému ukončení těhotenství. Souběžně s tím budeme usilovat o podporu a zkvalitnění sexuální a rodinné výchovy na školách a nastavení takových podmínek, ve kterých ženy nebudou nuceny k umělému ukončení těhotenství ze sociálních a materiálních důvodů.“

Vzpomínka na Jana Kučeru, oběť neonacistického násilí

„Strana zelených vyjadřuje podporu účastnicím a účastníkům benefičního koncertu v Ostravě, který proběhl 20.1. 2018 a sloužil jako vzpomínka na Jana Kučeru, který byl zavražděn před deseti lety neonacisty. Odsuzujeme nadřazování národní identity nad základní lidská práva.“

Napsat komentář