Sjezd Strany zelených 2015. Byli jsme tam!

Strana zelených z Prahy 2 měla na celorepublikovém sjezdu 24.-25. 1. 2015 v Brně čtyřčlenné zastoupení. Delegátkou a delegáty byli Eva Vaňková, Tomáš Křemen, Tomáš Najbrt a Vít Prokopius. Díky!

 

Eva VaňkováEva Vaňková: “Strana zelených má ve svém čele poprvé v historii ženu!  Delegáti a delegátky  vyjádřili důvěru jihomoravské političce Janě Drápalové, která přesvědčila svými zkušenostmi z pozice starostky brněnské městské části Nový Lískovec. Věřím, že její nadšení pro „naši“ věc neopadne ani v letošním roce, ani v roce nastávajícím.” (Foto: Vítězslav Jersák)

 

Tomáš KřemenTomáš Křemen: “Na proběhlém sjezdu Strany zelených jsme také schválili (budoucí) zavedení spolupředsednictví. K podpoře tohoto konceptu vyzvalo stranu i občanské sdružení Mladí zelení, které spolupředsednictví již ve svých stanovách zakotveno má a v tomto konceptu vidí důležitý nástroj pro podporu rovných příležitostí žen a mužů, stejně jako podporu demokratičtějšího a konsenzuálnějšího rozhodování.” (Foto: Facebook)

 

Tomáš NajbrtTomáš Najbrt: “Oceňuji, že se sjezd vyjádřil ke znepokojivé situaci na Ukrajině. Vyzvali jsme vrcholné představitele České republiky, zejména pak prezidenta Miloše Zemana, aby se připojili k evropské snaze o vyřešení situace na Ukrajině, a to s ohledem na ochranu a pomoc civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny. Strana zelených vnímá lidská práva a jejich ochranu jako jeden z pilířů svého programu a odmítá jejich potlačování, ať už se tak děje z jakékoli pozice nebo v zájmu jakékoli ideologie či osobních ambicí a cílů.” (Foto: Facebook)

 

Vít ProkopiusVít Prokopius: “Někteří si od sjezdu mohli slibovat výraznější změny než potvrzení stávajícího vedení, zvlášť s ohledem na to, že Strana zelených dnes potřebuje restart a změnu (dis)kurzu – jak v očích veřejnosti, tak v očích vlastních. Změna ale nemůže přijít sama od sebe a v nejbližších měsících nás čeká zásadní debata nad novým politickým programem. Ten bude, doufejme, potvrzen na podzimním, po mnoha letech výlučně programovém sjezdu Strany zelených, a následně snad ovlivní také volbu opravdu nového předsednictva.” (Foto: Facebook)

 

Napsat komentář