Tomáš Najbrt: Chceme zlepšit bezpečnost okolí škol a školek a motivovat pedagogy

Najbrt_TomasStrana zelených považuje školy za místo, které má sloužit nejen vzdělávání žáků, ale zároveň také jako společenská, kulturní a vzdělávací centra místních společenství. Chceme proto podporovat intenzivnější spolupráci škol s dalšími partnery, jimiž jsou vedle rodičů obce, spolky, neziskové organizace, podnikatelé a všichni, kdo si uvědomují, že vzdělání určuje kvalitu života každého člověka i celé společnosti. Na rozdíl od paní starostky se domnívám, že by škola měla otevírat diskusi o aktuálních tématech, a to nejen komunálních, ale i celospolečenských. Škola by neměla suplovat rodinu nebo zasahovat do kompetencí rodičů, ale měla by je doplňovat, rozšiřovat obzory a učit kritickému myšlení. To je totiž tou největší zbraní (na rozdíl od těch, které berou lidem život, a které rozhodně dětem do rukou nepatří) ve světě, který se neustále mění, a množství změn, které současný svět přináší, se stále zvyšuje. Vzdělání je klíčovým faktorem pro posilování sociální soudržnosti naší i evropské společnosti a také pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v rámci Evropy a celého světa. Bez kvalitního vzdělávání a bez informované a kriticky smýšlející veřejnosti není možné řešit naléhavé problémy dnešního světa, protože taková veřejnost často není schopna posoudit a přijímat návrhy na změnu. Jako problém vidím některé předpisy, které školy zbytečně svazují, například v praktické výuce mimo školu: v terénu, v kontaktu s praxí a se skutečným životem nebo v aktivitách zaměřených na zdravý životní styl. Zbytečné administrativní úkony zatěžují chod škol. V Praze 2 chceme tam, kde se to doposud nepodařilo, zlepšit bezpečnost okolí škol a školek a umožnit dětem bezpečnou cestu ke vzdělání. Nesmírně důležitou oblastí je také podpora pedagogů a snaha o jejich oceňování a motivování, a to nejen finanční, ale také v rámci jejich společenské role.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v březnu 2016

Napsat komentář