K. Jechová: Trhy na Tyláku i další rok za nulové nájemné? To je pro Prahu 2 nevýhodné

Jechova_KaterinaPraha 2, 17. ledna 2017 – Je skvělé, že můžeme chodit v sobotu na náplavku a že fungují i trhy na Tylově náměstí. Možnost nabízet a kupovat čerstvé a kvalitní potraviny v centru města je důležitá a přejeme si, aby zůstala pro obyvatele zachována i v budoucnosti. Ideálem by samozřejmě byl provoz trhů také pod střechou. Zde se přímo nabízí budova Vinohradské tržnice, která byla k podobnému účelu před více než sto lety postavena. Bohužel, kvůli nevýhodné smlouvě z devadesátých let je tato cesta na delší dobu zavřená a architektonicky cenná budova prakticky zeje prázdnotou. V současné době jedná radnice o prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem trhů na Tylově náměstí, který má nájemní prázdniny díky vstupní investici, kterou před pěti lety vynaložil. Dle našeho názoru je nutné vypsat novou soutěž, vybrat nového provozovatele z více uchazečů, změnit podmínky spolupráce a také zvýšit kvalitu a pestrost nabízeného sortimentu. Nulové nájemné po dobu pěti let již vstupní investici umořilo a není důvod, aby tržní nájemné, které provozovatel od farmářů za pronájem stánků vybírá, zůstalo i nadále celé v jeho kapse. Režie spojená s provozem trhů je minimální a výnos z pronájmu by mohl pomoci řešit mezery ve nancování rozpočtu naší městské části, který je, na rozdíl od státního, v hlubokém deficitu.

Autorka: Kateřina Jechová

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v lednu 2017.

Napsat komentář