Velký jarní úklid Nuselských schodů

Přijďte přivítat jaro na Nuselské schody formou už tradičního úklidu navršených odpadků, a to rovnou v rámci Hlavního úklidového dne iniciativy Ukliďme Česko. Dojde také na jarní údržbu naší loni založené komunitní zahrádky u kapličky s kolegy ze Street Gardening.

ÚMČ Praha 2 a pražský magistrát si u Nuselských schodů vydržují bezdomoveckou rezervaci. Dalším odpadem přispějí neohleduplní kolemjdoucí. I letos tedy najdeme po zimě v okolí Nuselských schodů množství nepořádku. Chopme se tedy rukavic a nastavme hned na začátku sezony údržbářům vysokou laťku čistoty veřejného prostoru.

Pro všechny dobrovolníky budou připravené rukavice a odpadkové pytle, které laskavě věnovala iniciativa Ukliďme Česko. Máte li vlastní rukavice, budeme rádi, když si je přinesete.

O dalších partnerech akce budeme průbežně informovat.

Připojit se můžete také k události na webu Ukliďme Česko:
https://www.UklidmeCesko.cz/event/20233/
Přijďte v hojném počtu, pro každého se práce najde! Děti vítány. Sraz pod Nuselskými schody u kapličky.

Sobota 6. dubna 2019 od 10:00

https://www.facebook.com/events/1918677838254653/