Volím v Česku: komunální volby 2014

Občané EU s trvalým a nově i přechodným pobytem v ČR mohou hlasovat v podzimních komunálních volbách. Často o tom ale vůbec nevědí a státní správa je dostatečně neinformuje o podmínkách, které musí splnit. Zelení proto nabízí informační kampaň “Jdi volit v Česku!”, během které cizince oslovují v jejich rodných jazycích.

Kliknutím na vlaječku se dostanete na příslušnou jazykovou verzi. Click on a flag to jump to the corresponding language version.

vlajka-03_CSvlajka-14_SKvlajka-01_ENvlajka-10_PLvlajka-09_DEvlajka-04_ESvlajka-05_FRvlajka-06_HRvlajka-08_ITvlajka-15_EE

Volim-v-Cesku_03_CS_komunal

Žádost o zápis do seznamu voličů

Volim-v-Cesku_14_SK_komunal

Žádost o zápis do seznamu voličů

Volim-v-Cesku_01_EN_komunal

Voters‘ list registration form (English translation)

Volim-v-Cesku_10_PL_komunal

Wniosek o wpisanie na listę wyborców (English translation)

Volim-v-Cesku_09_DE_komunal

Antrag zum Eintrag in das Wählerverzeichnis (English translation)

Volim-v-Cesku_04_ES_komunal

La solicitud de inscripción en el registro electoral (English translation)

Volim-v-Cesku_05_FR_komunal

La demande d’inscription sur les listes électorales (English translation)

Volim-v-Cesku_06_HR_komunal

Zahtjev za upis u spisak birača (English translation)

Volim-v-Cesku_08_IT_komunal

Richiesta per l’iscrizione all’elenco degli elettori (English translation)

Volim-v-Cesku_15_EE_komunal

Voters‘ list registration form in Czech (English translation)

Napsat komentář