Vyzýváme Alexandru Udženiji ke stažení záštity nad projektem Hnutí pro život

Vážená paní místostarostko,

na oficiální webové stránce MČ Praha 2 jsme zaznamenali zprávu, že jste převzala osobní záštitu nad projektem „Nesoudíme, pomáháme“ Hnutí Pro život ČR. Plně souhlasíme s tím, že těhotným, které se cítí nuceny k podstoupení interrupce, je důležité nabídnout pomoc. Podporu projektu Hnutí Pro život ČR naší městskou částí však shledáváme velmi problematickou a nejen ve světle aktuálních událostí v Polsku znepokojující.

Hnutí pro život se ve svých veřejných výstupech netají postojem, že interrupce „je vždy nejhorším řešením“. Sděluje nám Praha 2 touto záštitou, že kdo podstoupí z jakýchkoliv důvodů interrupci, má čelit za své rozhodnutí stigmatizaci? 

Domníváme se, že městská část by neměla podobným jednáním předjímat, co je pro každou jednotlivou životní situaci nejlepší, naopak by měla poskytnout podporu všem bez rozdílu.

Chceme-li zamezit tlaku, který může kohokoliv dovést k interrupci, je třeba věnovat pozornost faktorům, které rozhodování mohou ovlivňovat. Jde do velké míry o vnější faktory, k jejichž eliminaci může významně přispět i městská část – třeba garancí důstojných životních podmínek pro samoživitelky či nízkopříjmové rodiny. Systémová pomoc v podobě skutečně nezaujatého poradenství, zajištění dostupného bydlení nebo dostatečného počtu míst v jeslích prospěje rodinám v těžké socioekonomické situaci více než veřejná podpora kontroverzního hnutí.

Kontroverze Hnutí pro život spočívá mj. i v tom, že se jeho zástupci a zástupkyně netají negativními postoji vůči LGBTQ+ lidem. Přestože v současné době se organizace těmto tématům už příliš nevěnuje, je třeba připomenout, že v roce 2003 vydala kontroverzní knihu Terapie homosexuality, od níž se nikdy nedistancovala, a která je dosud dostupná v 17 knihovnách po celé ČR. Vzhledem k tomu, že jste v roce 2012 sama podpořila festival Prague Pride, věříme, že svou záštitu přehodnotíte. V opačném případě mohou vaše kroky působit přinejmenším nekonzistentně.

V tomto týdnu slavíme Mezinárodní den žen. Bylo by přínosné oslavit ho respektem k ženám, podporou jejich práva svobodně se rozhodovat a účelnou pomocí těm, které se ocitnou v obtížné situaci. Vyzýváme Vás proto ke stažení záštity nad projektem Hnutí pro život.

V Praze dne 8. 3. 2021

Zelení Praha 2

Napsat komentář