Zelení na Folimance

Za zelenou Folimanku. Za radnici, která naslouchá lidem!

Milé sousedky, milí sousedé!
Zelení jsou v zastupitelstvu Prahy 2 bez přestávky už 15 let. Dovolíme si proto menší ohlédnutí za politikou zdejší ODS:

Vyrábět umělý sníh v Riegrových sadech.

Vykácet Belgickou. 

Vykácet Lužickou. 

Zrušit fungující komunitní zahradu Smetanka. 

Zrušit fungující tenisové kurty. 

Přemostit – památkářům navzdory – historická unikátní schodiště v Bělehradské. 

Vybetonovat  Folimanku. 

To jsou zásahy do veřejného prostoru, kterým byla radnice Prahy 2 pod vedením ODS ochotná přihlížet nebo je aktivně prosazovat. Ve většině z těchto případů se ODS postavili do cesty obyvatelé Prahy 2. Někdy úspěšně, někdy neúspěšně. Postavit se vládnoucí moci, která má finanční zázemí a další možnosti, a přitom chodit do práce a starat se o rodinu, to přece jen není rovný boj. 


Žádná z téměř desítky sousedských iniciativ ale nikdy nebyla ve své podstatě konfrontační.  Belgická žije, Zachraňme stromořadí v Lužické ulici, spolek Zahrady Smetanka, Schody Bělehradská, Za Folimanku – všichni stáli zejména o dialog a participaci. Jedna po druhé však zažívaly rozčarování, když byly na radnici tvrdě odmítnuty. Otevřeně agresivní chování starostky Černochové a místostarostky Udženija, vždy, když někdo z obyvatel přišel přednést svou interpelaci na zastupitelstvo Prahy 2, není normální a nehodláme mu mlčky přihlížet. 

Nechceme takové vedení Prahy 2. Stojíme o demokratické rozhodování. Stojíme o veřejnou diskuzi. 
ODS Praha 2 uplatňuje už roky stále stejný postup. Za zavřenými dveřmi sepíše plány a snaží se je co nejrychleji prosadit, pokud možno za co nejmenší pozornosti. Když se lidé ozvou, začne radnice horečnatě vydávat tiskové zprávy, roznášet do domů informační letáky či dokonce vystupovat na veřejných akcích. Viděli jsme to při záměru vykácet Belgickou, při záměru zrušit Zahradu Smetanka a vidíme to dnes na Folimance. A proto jsme tady! Proto podporujeme tuto demonstraci, protože chceme, aby ODS už jednou konečně došlo, že informace má lidem dávat na začátku plánovaných projektů, ne 14 dní před zahájením stavebních prací! 


Projekt na Folimance se podařilo díky spolupráci Zelených (potažmo Dvojky sobě) a Pirátů v komisi rozvoje změnit tak, že ubylo betonových ploch. To nás těší. Dokud ale nebude probíhat participace obyvatel, kteří Folimanku reálně používají, nebudeme spokojeni. 

To se týká i všech budoucích projektů. Zveme vás všechny, kteří tu dnes stojíte: když zaznamenáte, že se ve vašem okolí připravují jakékoli změny, neváhejte kontaktovat sobě blízké politické strany v zastupitelstvu. Můžete od nich získat potřebné informace a třeba se i koordinovat při dalším postupu. Minimálně za Zelené můžeme říct, že jsme dialogu otevřeni!


Na závěr moc děkujeme iniciativám, které dnešní akci zorganizovaly: Za Folimanku, Schody Bělehradská a Přátelé Nuselských schodů spojily síly, aby byly více slyšet, a to se povedlo! 
Díky a vytrvejme! Bude nás čím dál víc! 


Anna Junková, Monika Horáková, Lenka Pipková

Napsat komentář