Zelení Praha 2 k plánované lávce v Bělehradské: nulové zapojení obyvatel projekt poškozuje

Tisková zpráva, 8. 3. 2021

Hlavní město Praha obnovilo po několika letech jednání o přemostění Bělehradské ulice a zároveň propojení ulic Wenzigova a U Zvonařky. Zelení vítají snahy o vytváření města krátkých vzdáleností a snižování bariérovosti. I tyto snahy se však musí realizovat v souladu s památkovou ochranou a také s odpovídajícím zapojením obyvatel Prahy 2 do rozhodování – ani jeden z těchto aspektů v tuto chvíli projekt nesplňuje. K projektu navíc neproběhla architektonická soutěž, ani soutěžní dialog. 

“Jak je patrné i z veřejně dostupných poznatků obyvatel Prahy 2, problém Bělehradské ulice nelze vyřešit jedním přemostěním. Pokud to Praha 2 myslí s podporou cyklistů či rodičů s kočárky vážně, je nutné, aby se angažovala při úpravách a řízení dopravy na všech přilehlých křižovatkách, např. na velmi nepřehledné křižovatce Bělehradská / Koubkova / Šafaříkova / Bruselská. K dispozici jsou nejmodernější technologie a postupy, jak stavět a upravovat nové i stávající komunikační prvky a těch by mělo být při řešení situace využito,” upozorňuje Tomáš Richta, spolupředseda Zelených Praha 2.

“Pokud má v Praze 2 vzniknout stavba, která výrazně mění ráz svého okolí, je nezbytné, aby radnice neprodleně zahájila dialog s obyvateli alespoň z nejbližšího sousedství. Zda je zadavatelem Praha 2 či hlavní město Praha, není podstatné. Úkolem Prahy 2 je hájit zájmy svých obyvatel. Je nepochopitelné, že u plánované stavby za 30 miliónů dosud žádná participace neproběhla,” říká Monika Horáková, spolupředsedkyně Zelených Praha 2.

“Navrhovaná lávka je na poměry v cyklodopravě velkou investicí. V Praze 2 však čeká na realizaci množství menších opatření, která by pozitivně ovlivnila každodenní dojíždění cyklistek a cyklistů. Jedná se především o cyklo-obousměrky, které by zaručily návaznost současných cyklo-řešení bez nutnosti objíždět půlku obce či porušovat pravidla silničního provozu. Dopravní trendy nejen v evropských metropolích ukazují, že je otázkou, zda v historické zástavbě potřebujeme budovat takto invazivní řešení, když zklidňováním automobilové dopravy se přilehlé okolí může zcela proměnit,” doplňuje Ivana Milek, členka Zelených a projektová manažerka v cyklodopravě


Kontakt pro média: 

Monika Horáková – monika.horakova@zeleni.cz – mob. 737810593

Tomáš Richta – tomas.richta@zeleni.cz – mob. 776141424

Odkaz na veřejnou debatu, kterou jsme k tématu uspořádali:

Foto: Ivana Milek

Napsat komentář