Kandidáti

Název kandidátky:
Zelená pro Prahu 2 – Strana zelených s podporou Pirátů a SNK-ED

1. Mgr. Kateřina Jechová, místostarostka MČ Praha 2, 51 let, SZ
2. Mgr. Michal Uhl, sociolog, zastupitel MČ Praha 2, 29 let, bez polit. přísl.
3. Mgr. Monika Horáková DiS., novinářka, překladatelka, 30 let, SZ
4. Ing. Jan Hruška, ekonomický ředitel, 42 let, SZ
5. Ing. Stanislav Sojka, analytik IT, 47 let, bez polit. přísl.
6. Ing. Eva Vavroušková, tajemnice Společnosti pro trvale udržitelný život, 73 let, SZ
7. Mgr. Czeslaw Walek, právník, ředitel Otevřené společnosti, o.p.s., 39 let, SZ
8. Mgr. Zuzana Massabo’, personalistka, 30 let, SZ
9. Mgr. Tomáš Najbrt, pedagog, webmaster, 33 let, SZ
10. Ivana Königsmarková, porodní asistentka, 60 let, bez polit. přísl.
11. Vít Prokopius, koordinátor programu Erasmus na FF UK, 30 let, SZ
12. Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, VŠ učitelka na PedF UK, 35 let, SZ
13. David Tišer, pedagog, režisér, 29 let, SZ
14. Zuzana Dostálová, externí pracovnice ČT, 70 let, SNK-ED
15. Ing. Marek Jeníček, manažer v kultuře, 40 let, SZ
16. Nikola Ramešová, fotografka, 26 let, bez polit. přísl.
17. Mgr. Václav Trojan, informatik , příležitostný herec, lauerát ceny Františka Kriegla, 69 let, bez polit. přísl.
18. Mgr. Lucie Bláhová, psycholožka na dětské neurologii, 26 let, bez polit. přísl.
19. Mgr. Filip Rameš, manažer v nadaci OSF, 32 let, SZ
20. Ing. Jarmila Johnová, předsedkyně spolku Pražské matky, 65 let, bez polit. přísl.
21. Theodor Kunst, důchodce, 68 let, bez polit. přísl.
22. Eva Čunátová Davidová, učitelka v mateřské školce, 52 let, bez polit. přísl.
23. Bc. Ondřej Michálek, architekt, 27 let, SZ
24. Hana Heyduková, majitelka a prodavačka v trafice, 52 let, bez polit. přísl.
25. Mgr. Pavel Grošpic, právník ve veřejné správě, 34 let, SZ
26. Mgr. Zina Hamon Freundová, lektorka angličtiny, 64 let, bez polit. přísl.
27. Ing. Karel Jech, projektový manažer, 51 let, SZ
28. Mgr. Eva Königsmarková, psycholožka v nemocniční ambulanci, 28 let, bez polit. přísl.
29. Ing. Matyáš Krutský, programátor, 27 let, bez polit. přísl.
30. Mgr. Radka Hájková, učitelka angličtiny, 33 let, bez polit. přísl.
31. Bc. Matouš Jech, arborista, 30 let, SZ
32. Kristýna Krutská, studentka VŠ UK, 22 let, bez polit. přísl.
33. Thomas Árkai, student, 20 let, bez polit. přísl.
34. RNDr. Eugen Kvašňák Ph.D., neurofyziolog, VŠ pedagog 3. lék. fakulty UK, 49 let, SZ
35. ThDr. Jiří Otter, bývalý farář, čestný předseda obvodního výboru Československých bojovníků za svobodu Prahy 2,důchodce, 95 let,bez polit. přísl.

 

 

Napsat komentář