Program 2022-2026

V týhle čtvrti se má bydlet, ne šmelit s byty.

Chceme zásadní změnu bytové politiky. Praha 2 není jen pro bohaté. Prázdné byty jsou selháním obce (aktuálně cca 400 volných bytů).

Budeme všemi prostředky usilovat o užívání bytů k dlouhodobému bydlení a bojovat proti nelegálnímu ubytovávání turistů. Byty slouží k bydlení, ne k podnikání.

Zavedeme transparentní bodový systém na přidělování sociálních bytů. Zastavíme praxi, kdy o osudu lidí v nouzi rozhoduje pouze subjektivní dojem úředníků či politiků.

Ochráníme místní před vystěhováním kvůli rostoucím cenám nájmů a služeb. 

Zastavíme nesmyslné cyklení smluv k obecním bytům na dobu určitou. Aktuálně se uzavírají opakovaně smlouvy na 1 až 3 roky, což vede ke zbytnělé byrokracii a nejistotě nájemníků.

Spustíme projekt proti ztrátě domova „Housing first – bydlení především“.


V týhle čtvrti chceme energii levnější a čistší.

V reakci na postupující klimatickou a energetickou krizi vytipujeme v Praze 2 objekt, který by začal pokrývat svou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Podpoříme vznik a rozvoj energetických komunit. 

Praha 2 má 18 základních škol a mohla by mít v rámci pilotního projektu i stejný počet lokálních fotovoltaických elektráren. Chceme, aby se budovy základních škol staly součástí první fáze programu energetické soběstačnosti. V další fázi by přibyly obecní domy a také bezúročné úvěry na soláry pro soukromé majitele. Čistá a levná energie je budoucnost.


V týhle čtvrti chceme lidem naslouchat.

Za nový areál v parku Folimanka pod Nuselským mostem zaplatila Praha 2 35 milionů korun. To je opravdu příliš mnoho na to, že současné vedení radnice v projektu nezohlednilo žádné občanské připomínky. Kromě parku Folimanka stojí za zmínku také Kuželna v Horské: místo s až hrabalovskou poetikou, ostrůvek radosti s komunitním živlem rozvíjené zdola. Při revitalizaci takových lokalit budeme postupovat v otevřeném dialogu s místními, aby se nevytratilo to, co ani ty nejdražší investice nevytvoří – duch místa s živou historickou pamětí.


V týhle čtvrti nechceme padnout horkem.

Vysadíme stromy v ulicích, kde jen to jde, a to včetně hlavních ulic. Ulice se stromy je zdravější a atraktivnější. Stromy nebudeme jen vysazovat, ale zajistíme pro ně i dlouhodobou odbornou péči. 

Podpoříme sousedské sázení a péči o rostliny a záhonky v ulicích. Zavedeme bezplatné poradenství pro městské pěstování.

Na veřejná prostranství umístíme vodní prvky a pítka.

Postupně převedeme hospodaření s vodou v městských budovách na oddělení užitkové a pitné vody. 


V týhle čtvrti chceme na ulici dýchat.

Tranzitní doprava nemá v centru co dělat. Budeme usilovat o zklidnění magistrály. Podpoříme kroky vedoucí k přeměně magistrály na městský bulvár s nižší dopravní prostupností. 

Navrhneme a prosadíme humanizaci náměstí I.P. Pavlova a vytvoříme v Jugoslávské pěší zónu.

Městská cyklistika musí být bezpečná. Kde to bude možné, zavedeme oddělené a vyhrazené pruhy pro cyklisty. Zajistí se tím bezpečí pro cyklisty samotné, chodce i motoristy. Zavedeme cykloobousměrky. 


V týhle čtvrti chceme po chodníku chodit.

Nastavíme pravidla pro provoz sdílených prostředků (kola, koloběžky) v Praze 2. Zavedeme systém vyhrazeného stání pro tyto prostředky v dostatečné hustotě stání, což přispěje k bezpečnému pohybu všech po komunikacích i chodnících (inspirace: systém Cyril v MČ Praha 3).


V týhle čtvrti kámoše z eráru živit nehodláme.

Zavedeme participativní rozpočtování s účastí občanů při rozhodování o využití části finančních prostředků.

K podání nabídky na veřejnou zakázku přímo oslovíme vždy minimálně pět firem, se kterými měla městská část v minulosti pozitivní zkušenost z hlediska kvality odvedené práce. Budeme současně nad rámec zákona zveřejňovat oznámení o zadávacím řízení i u zakázek malého rozsahu na Profilu zadavatele a webu Úřadu městské části.

Prodloužíme termín od zveřejnění výzvy k podání nabídky do uzávěrky podání na minimálně 15 dní, abychom umožnili účast v soutěži o zakázku většímu počtu uchazečů.

Budeme využívat e-aukcí u zakázek nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu, aby se omezila možnost kartelové dohody mezi uchazeči.