Program 2018-2022

Koalice Zelení, KDU-ČSL, ČSSD a Nezávislí pod značkou DVOJKA SOBĚ

PROGRAM PRO SOUSEDSKOU ČTVRŤ

Kapitoly : 

 1. KVALITNÍ ŠKOLY JAKO STAVEBNÍ KÁMEN OBCE 
 2. DVOJKA PRO BYDLENÍ
 3. DVOJKA PRO ZELEŇ VE MĚSTĚ
 4. DVOJKA SOUSEDSKÁ
 5. DOPRAVA NA DVOJCE
 6. DVOJKA KULTURNÍ
 7. DVOJKA BEZPEČNÁ
 8. DVOJKA SOLIDÁRNÍ
 9. DVOJKA OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ
 10. DVOJKA PEČUJE O OBECNÍ MAJETEK

Program pro lokality : 

 1. NÁPLAVKA, KDE SE DÁ I BYDLET
 2. KARLÁK JAKO OÁZA POHODY A BEZPEČÍ
 3. SOKOL VINOHRADY – TRADICE, KTERÁ SI ZASLOUŽÍ MODERNÍ KABÁT
 4. JAMRTÁL JAKO RÁJ PRO KULTURU A SPORT
 5. NUSELSKÉ SCHODY, UPRAVENÁ ZELEŇ ANO, BETON NE!
 6. MAGISTRÁLA A PŘILEHLÉ OKOLÍ JAKO MĚSTSKÝ BULVÁR

1. KVALITNÍ ŠKOLY JAKO STAVEBNÍ KÁMEN OBCE 

/Garant : Michal Uhl/

Bez dobře fungujících škol není dobrá obec. Chceme školy ještě více otevřít, tak aby se staly přirozenými centry obce. Školy a školky jsou důležitým prostorem, kde se lidé potkávají a zásadně ovlivňují životy našich dětí. 

Jak:

 • Podpoříme obecní školky a školy tak, aby nabízely stejně pestrou paletu vzdělávacích směrů jako soukromé školství. 

Radnice musí být školám partnerem v rozvoji. Současní představitelé radnice vnímají svoji roli příliš úzce a věnují se primárně investicím a technickému vybavení budov škol.

Jak : 

 • Chceme, aby radnice byla reálnou oporou školám a nabídla jim i metodickou či organizační pomoc, například při tvorbě nových webových stránek škol.. 

Podpoříme občanské vzdělávání pedagogů

Jak : 

 • Chceme metodicky podpořit vyučující a financovat jejich další vzdělávání. . Schopnost se orientovat ve společnosti a rozvíjet kritické myšlení u dospělých i dětí je v dnešní době klíčovou kompetencí..

Podpoříme učitelské stáže. 

Jak : 

 • Chceme zvýšit kvalitu našich škol jejich podporou v zapojování do programu jako Erasmus, kdy učitelé mohou navštívit na krátký pobyt zahraniční školu a seznámit se s moderními vzdělávacími postupy a novými výukovými metodami.

Garantujeme místa ve školce a zlepšíme provoz o prázdninách

Jak:

 • Zavazujeme se, že ani jedno dítě starší tří let z trvalým pobytem v Praze 2 nebude odmítnuto do předškolního zařízení. 
 • Budeme detailněji mapovat potřeby rodičů a zajistíme komfortní provoz školek s kvalitním programem i v době prázdnin i za cenu navýšení počtu pedagogického personálu. 

Zkvalitníme školní stravování v Praze 2

Jak : 

 • Jídelny pod správu radnice. Kromě kvalitních bezmasých pokrmů musí být školní jídelny schopny vařit i pro alergiky a bezlepkové či bezlaktozové strávníky. 
 • Kuchařům a kuchařkám umožníme rozvíjet v rámci školení a kursů

své znalosti a dovednosti v souladu s  moderními gastronomickými trendy.

 • Prostřednictvím jídla poznáváme i jiné kultury, a proto připravíme projekt, který nejen zpestří jídelníček, ale rozšíří žákům obzory.  Gastronomické týdny řecké, francouzské, italské, asijské a dalších kuchyní by tak doplnily stávající nabídku jídel.

2. DVOJKA PRO BYDLENÍ /Garant: Petr Hejna/

Obecní byt musí být zárukou určitého standardu bydlení za dostupné nájemné

Jak:

 • Umožníme dostupné bydlení pro občany dlouhodobě žijící v Praze 2,  kteří nedosáhnou na tržní nájem.
 • Pomůžeme především těm, kteří jsou na trhu bydlení znevýhodněni: rodinám s dětmi, seniorům a seniorkám, samoživitelům a samoživitelkám.
 • Starousedlíkům umožníme zůstat bydlet v Praze 2 v případech, kdy se zvýší náklady na bydlení a hrozilo by jim vystěhování.
 • Seniorům dáme příležitost zůstat v užívaném bytě co nejdéle. Asistenční služby jim poskytneme v jejich přirozeném, domácím prostředí. 
 • Podpoříme osamělé seniory a seniorky – na základě plošného průzkumu jejich potřeb v oblasti bydlení, sociální a zdravotní péče.
 • Nájemné v sociálních bytech stanovíme na principu neziskovosti.
 • Otevřeme burzu obecních bytů přes webovou stránku Prahy 2. 

Zachováme a dále rozšíříme rozsah stávajícího obecního bytového fondu

Jak: 

 • Místo prodeje volných bytů na trhu je opravíme v moderním standardu bydlení.
 • Nevyužívané nebytové  prostory a kanceláře přestavíme na byty.
 • Malometrážní sociální byty pro seniory upravíme před pronájmem na bezbariérové.

Spustíme projekt proti ztrátě domova “Housing first – bydlení především”

Jak:

 • Umožníme okamžité bydlení ve vlastním domově a v rámci komunity se zaměřením na zlepšení zdravotního stavu a sociální podporu lidí bez domova. Motto: “Každý člověk potřebuje bydlet”.

3. DVOJKA PRO ZELEŇ VE MĚSTĚ 

/Garantka : Kateřina Jechová/

Ulice, kde se dá dýchat. 

Jak :

 • Stromy v ulicích, kde jen to jde, a to včetně hlavních ulic, jako jsou Rumunská, Resslova nebo Legerova. Ulice se stromy je zdravější, atraktivnější a zvyšuje hodnotu okolí. 
 • Umístíme vodní prvky a pítka, fontány, jezírka na veřejná prostranství.
 • Podpoříme sousedské sázení a péči o rostliny a záhonky v ulicích.
 • Zavedeme bezplatnou poradenskou linku pro městské pěstování – Dvojku pro zahradníky.

Kompostovat je užitečné a zábavné. 

Jak: 

 • Kompostování snižuje množství komunálního odpadu v popelnicích až o 50 procent. 
 • Na místa vytipovaná společně s občany umístíme komunitní kompostéry pro individuální kompostování, v případě nevyužití kompostu zajistíme jeho svoz.

Parky nemají být party zóny, ale oázy klidu.

Jak :

 • Podporujeme přiměřené a efektivní investice do parků. Místo nákladných a krátkodobých okrasných květin doporučujeme sázet trvalky – jsou stejně působivé, a navíc šetrnější k životnímu prostředí. 
 • Tam, kde dnes nejsou, osadíme parky koši na tříděný odpad.
 • Zajistíme místa pro bezpečné grilování s veřejným grilem.
 • Budeme dbát na dodržování povolené hladiny hluku. Ohňostroje v parcích nechceme.

4. DVOJKA SOUSEDSKÁ /Garant: Michal Tobrman/

Nebudeme nečinně přihlížet, jak chátrají budovy na Praze 2, jako nádraží Vyšehrad, lázně Na Slupi, Borůvkovo sanatorium nebo Sokol Královské Vinohrady.

Jak:

 • Využijeme všechny možnosti, které k tomu úřad má. 
 • Pokusíme se odkoupit zdevastovanou budovu nádraží Vyšehrad od soukromého vlastníka a po citlivé rekonstrukci zde vybudovat kulturní centrum pro Nusle a Vyšehrad
 • V Riegrových sadech ve spolupráci se Sokolem chceme revitalizovat atletický ovál a s podporou Magistrátu proměníme celý areál na moderní sportoviště.

Ulice se stromy se stane i místem k posezení 

Jak:

 • Rozmístíme nové lavičky v ulicích a na náměstích podle potřeb obyvatel i návštěvníků nemocničních zařízení.
 • Nebudeme odvážet lavičky z náměstí Míru ani na zimu.

Zlepšíme kvalitu veřejného prostoru včetně vnitrobloků. Podpoříme komunitní aktivity.

Jak :

 • Ve dvorcích a kolem domů podpoříme finančně společné projekty majitelů domů, které dají vzniknout novým odpočinkovým zónám a místům, kde stojí za to se zastavit.
 • Nalezneme vhodná místa pro komunitní zahradničení, jako byla například komunitní Zahrada Smetanka na Praze 2.
 • Postaráme se o dostatečnou kapacitu dětských hřišť.
 • V parcích vytvoříme podmínky také pro sportovně-relaxační aktivity dospělých. 

Prověříme využívání ploch pro volný pohyb psů pro období jaro-léto a podzim- zima

Jak: 

 • Zvýšíme respekt vůči zónám, které určují, kde mají prioritu psi a kde ti, kteří chtějí trávit volný čas zcela bez psů. 
 • V parcích vybudujeme místa, kde by se mohli pejsci napít čisté vody. 
 • Vybudujeme v Praze 2 pro psy hřiště – agility park.

Zlepšíme způsob třídění odpadu

Jak:

 • Vytvoříme mechanizmus, jak jednoduše přivolat svozové vozy na tříděný odpad, aby na ulicích nevznikaly nevzhledné skládky. 
 • Budeme motivovat majitele domů, aby do domů instalovali nádoby na tříděný odpad včetně nádob na kov a bioodpad, za zvýhodněné ceny. 

5. DOPRAVA NA DVOJCE /Garantka : Jana Duchková/

Máme jen jeden prostor a v něm by měl mít možnost najít své místo každý – chodec, motorista, cyklista, koloběžkář, vozíčkář.

Doprava nesmí být zdrojem stresu, chceme zklidnění veškeré dopravy na území Prahy 2.

Procházka nebo jen cesta do práce musí být požitkem, ne stresem. Bezpečnost a komfort chodců je prioritou!

Jak:

 • Zajistíme prodloužení intervalu pro chodce při přecházení magistrály.
 • Prověříme vhodná místa pro nová stromořadí v ulicích.
 • Na frekventovaných místech, kde chybí, necháme vybudovat nové přechody pro chodce, včetně nových přechodů se světelnou signalizací pro Magistrálu. Zakomponujeme návrhy lokálních rezidentů. 
 • Zvýšíme počet zón s maximální rychlostí 30 km/hod. v rezidenčních částech Prahy 2.
 • Budeme prosazovat komfortní pěší přístup z Prahy 2 na Hlavní nádraží.

Kvalitní rezidenční systém parkování, rezident musí mít přednost!

Jak:

 • Zvážíme znovuzavedení fyzických parkovacích karet za okna rezidenčních vozů pro lepší vizuální kontrolu ze strany rezidentů.
 • Ve spolupráci s lokálními rezidenty se zaměříme na kvalitnější vytipování smíšených parkovacích míst pomocí monitoringu obsazenosti.
 • Vytvoříme systém kontroly a zvýšíme její četnost, zajistíme, aby na modrých zónách v pracovní dny a také v neděli parkovali po 18 hodině pouze rezidenti. 

Podpora veřejné dopravy. Jízda veřejnou dopravou nesmí být adrenalinovým zážitkem!

Jak:

 • Umístíme orientační systémy do ulic – nejbližší zastávka (počet kroků) tramvaje, metra, autobusu (včetně směrů, kterým jedou) 
 • Budeme důsledně spolupracovat s Dopravním podnikem při změně tras jednotlivých linek MHD, při zařazování bezbariérových vozů apod. 
 • Podporujeme výstavbu tramvajového propojení z Vinohradské ulice na Václavské náměstí a Hlavní nádraží
 • Budeme usilovat o posílení kapacity MHD obsluhující dopravu v Praze 2. Kromě nových tras pro tramvaje i dobudování metra trasy D, které pomůže lidem pracujícím na Praze 2 zvolit alternativní způsob cesty do práce k přepravě autem

Tranzitní doprava nemá v centru co dělat! Zklidnění magistrály.

Jak:

 • Podporujeme a budeme spolupracovat na co nejrychlejší dostavbě pražského okruhu.
 • Zefektivníme nastavení semaforů na Sokolské, Legerově, Anglické, Ječné a souvisejících komunikacích.
 • Zvýšíme spolupráci s Prahou 4 a Prahou 5 na tvorbě nového dopravního systému při přípravě nové tranzitní trasy přes tzv. Dvorecký most.
 • Podpoříme kroky vedoucí k přeměně magistrály na městský bulvár s nižší dopravní prostupností.

Cyklista a jeho kolo musí být v bezpečí! Podpora cyklodopravě.

Jak: 

 • Zasadíme se o lepší vyznačení trasy pro cyklisty na náplavce.
 • Zrevidujeme dosavadní plán cyklostezek a navrhneme úpravy tak, aby vedly místy vhodnými pro cyklisty a nebyly plánovány pouze na nejširší a nejfrekventovanější komunikace.
 • Kde to bude možné, zavedeme oddělené a vyhrazené pruhy pro cyklisty. Zajistí se tím bezpečí pro cyklisty samotné, chodce i motoristy. 
 • Rozmístíme stojany na kola na celém území Prahy 2,  do rozhodování o jejich umístění zapojíme i občany. Umístíme cyklostojany před školy a instituce zřizovaných městskou částí, které o osazení stojanu projeví zájem.

Oprava komunikací musí být systematická a dobře naplánovaná! 

Jak:

 • Budeme trvat na aktivní spoluúčasti MČ při vytvoření strategického plánu rekonstrukcí komunikací. 
 • MČ se musí aktivně podílet na přípravě plánu rekonstrukcí komunikací na svém území i v případě, že jsou tyto realizovány hl. městem Prahou nebo některou z jeho společností (vodovody, kanalizace a podobně).
 • Zveřejníme s předstihem dlouhodobý plán rekonstrukcí tak, aby se do něj mohly zařadit i drobné zásahy do komunikací a chodníků, které potřebují provést soukromé firmy nebo majitelé domů (vedení optických kabelů, opravy přípojek apod.).
 • Při  výběru chodníků, které budou zařazeny do plánu oprav, budeme pracovat s podněty občanů.

6. DVOJKA KULTURNÍ /Garantka: Ivana Milek/

Vytvoříme centrum (umělecký HUB) pro volnou tvorbu a začínající tvůrčí projekty různých uměleckých žánrů. 

Necháme vzniknout místu, kde budou moci umělci tvořit a svá díla prezentovat veřejnosti, ať už v prostorách HUBu, jiných prostorách Prahy 2 či ve veřejném prostoru Prahy 2. Bude možné si také najmout prostor na základě předloženého projektu, ideového záměru za nekomerčních podmínek. Toto centrum povedeme s cílem představit Prahu 2 jako centrum kultury a vývoje nových talentů.

Jak : 

 • Přednostně prověříme možnosti využití některého z prázdných objektů na Praze 2 a zřízení HUBu v jejich prostorách. Nastavíme grantové podmínky a vytvoříme manuál, který usnadní žadateli překonat administrativní zátěž. Vhodným objektem by bylo také nádraží Vyšehrad či lázně na Slupi, pokud se tyto objekty podaří vykoupit a zachránit. 

Zavedeme pravidelná setkání radní/ho pro kulturu městské části s umělci a zástupci kulturních institucí.

Jak : 

 • s měsíční frekvencí se sejde radní pro kulturu, sport a občanské aktivity se zástupci z řad umělců, kulturních institucí  a aktivních občanů nad jejich náměty a projekty k veřejné diskuzi. Jsme přesvědčeni že živý dialog je cestou k živé kultuře městské části.

Budeme podporovat proměnu rušných míst na kvalitní veřejný prostor. Vznikne prostor pro umístění kvalitního moderního umění.

Jak : 

 • Pro kvalitní umění vznikne nový prostor v místech upravených na základě studie humanizace okolí magistrály  Jana Gehla. Umělce oslovíme tvůrce formou veřejné soutěže.

Řídíme se principem “Nejprve opravit, až poté stavět nové.”  Památky vyžadují pravidelnou péči.

Jak :

 • Provedeme inventuru stavu památek a děl ve správě městské části a navrhneme harmonogram a rozsah oprav.

Vytvoříme souhrnný kulturní přehled akcí konaných na Praze 2 zahrnující nejenom velké instituce, ale i menší soubory a scény.  

Jak :

 • Zřídíme kulturní portál a mapu kulturních akcí distribuovanou na veřejná místa Prahy 2, aby bylo snadné objevovat stále nová místa a zájemci o kulturu k ní našli snadno cestu.

Podpora mezikulturního setkávání

Jak : 

 • V Praze 2 žije  20 % lidí, kteří se nenarodili v České republice. Budeme aktivně podporovat mezikulturní setkávání se. Příležitost k tomu dá například festival kultur zahrnující poznávání kulturních tradic jiných národů.

7. DVOJKA BEZPEČNÁ /Garant : Jan Hruška/

Postaráme se o zvýšení bezpečnosti obyvatel Prahy 2. Nebudeme lhostejní k jednotlivým bezpečnostním problémům, jako jsou nebezpečná dopravní místa, incidenty v okolí škol či dětských hřišť, poškozování veřejného i soukromého majetku nebo agresivní chování opilců. Dá se toho dosáhnout navozením užších vztahů k lokalitě, ve které žijeme, k sousedům, které dennodenně potkáváme, a k lidem, kteří mají naši bezpečnost na starosti. Jde o náš společný zájem.

Bezpečné ulice a domovy

Jak : 

 • Podpoříme místní působnost jednotlivých strážníků (Poznej svého strážníka) a jejich častou fyzickou přítomnost zejména, ale nejen na rizikových místech.
 • V činnosti městské policie budeme klást důraz na prevenci a řešení.konkrétních bezpečnostních problémů na základě analýzy dat o přestupkové a trestné činnosti.
 • Vylepšíme nehostinná zákoutí, kde se nyní lidé necítí bezpečně.

Bezpečné školy. 

Jak:

 • Podpoříme školní preventivní programy  pro boj se šikanou a konzumací drog.
 • Zohledníme potřeby mládeže na území Prahy 2 v grantové politice. Potřeby zjistíme moderovanou diskuzí. 
 • Podpoříme projekty, které dětem a mládeži dávají zajímavou  alternativu pro trávení volného času, jako jsou např. aktivity Domů dětí a mládeže (nízkoprahové centrum, kroužky, cenově dostupné tábory a víkendové pobyty).

Bezpečné přechody pro chodce. 

Jak: 

 • Zavedeme světelnou signalizaci na nebezpečných přechodech.
 • Prodloužíme délku zelené na semaforu pro chodce tak, aby nebyl nucen překonávat frekventovanou ulici sprintem.

Bezpečné parky

Jak:

 • V nedostatečně osvětlených zónách se zaměříme na zavedení či rozšíření veřejného osvětlení. 
 • Posílíme ostrahu parků zejména ve večerních a nočních hodinách. 

8. DVOJKA SOLIDÁRNÍ /Garantka : Kateřina Jechová/

Posílíme sociální práci v obci

Jak : 

 • Zpracujeme aktuální analýzu potřebnosti sociálních služeb a cíleně nabídneme tyto služby těm, kteří je potřebují.
 • Budeme aktivně spolupracovat s neziskovými organizacemi. 
 • Podpoříme péči v domácím prostředí.
 • Budeme podporovat veřejně prospěšné neziskové organizace pomocí snížených nájmů v nebytových prostorách obce systémem tzv. obecních zájmů. 
 • Víme, že péče o rodinné příslušníky a blízké osoby je složitá a po všech stránkách náročná – pomůžeme neformálním pečovatelům a pečovatelkám.

Podpoříme sociální podnikání a chráněné dílny.

Jak :

 • Jak zdravotní obtíže, tak např. dlouhodobý pobyt v dětském domově zhoršují zapojení do společnosti. Podpoříme sociální podniky a chráněné dílny,  které vytvářejí příležitost pro osoby zdravotně či sociálně znevýhodněnéna trhu práce, ať už zvýhodněným pronájmem obecních prostor či jejich zviditelňováním na akcích pořádaných MČ Praha 2.

Obec se k Vám ve stáří neobrátí zády. 

Jak : 

 • Plošně zmapujeme životní podmínky osamělých seniorů a seniorek v Praze 2, pomůžeme jim zajistit dobrou péči, ideálně v domácím prostředí.
 • Denní stacionáře a pobytové služby v domovech pro seniory maximálně přiblížíme domácímu prostředí.
 • Umožníme seniorům se kvalitně a levně stravovat.

Dvojka je dobrým místem pro rodiny. 

Jak: 

 • Rozšíříme možnosti setkávání rodin s dětmi o komunitní zahrady, komunitní centra a hřiště.
 • Zřídíme “Family pointy”,  bezbariérová místa přátelská rodině, která umožňují pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života.
 • Na dětských hřištích zajistíme dostatečné zastínění a možnost drobného občerstvení.
 • V rámci úřadu MČ Praha 2 a v příspěvkových organizacích obce umožníme pečujícím o malé děti a nemocné rodinné příslušníky, práci na zkrácený úvazek a bude-li to možné,  i práci z domova. 
 • Nabídneme místa v obecních jeslích a budeme dbát na dobrou kvalitu péče 
 • Rozšíříme služby pro ohrožené děti a mládež – vybudujeme další komunitní nízkoprahové centrum.
 • Podpoříme služby rané péče pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí.

Důstojná a laskavá péče v závěru života. 

Jak :

 • Podpoříme domácí hospicovou péči. 
 • Nabídneme kvalitní služby i v Domově s hospicovou péčí. 
 • Poskytneme podporu také rodinným příslušníkům a pečujícím blízkým.

Dvojka méně formální – více sousedská a dobrovolnická

Jak :

 • Na náměstí Míru, Karlově náměstí, Palackého náměstí, Vyšehradě a Folimance budeme podporovat dobročinné akce neziskových organizací.
 • Budeme pokračovat v dobrovolnickém programu a zapojíme další subjekty do projektů pomáhajících seniorům a seniorkám,  dětem, lidem zdravotně a sociálně znevýhodněným.
 • Zajistíme kontejnery na použité oblečení. Budeme podporovat bleší trhy, výměnné akce, bazary, abychom umožnili výměnu staršího, ale stále kvalitního zboží. Případně zajistíme jeho předání těm, kteří to potřebují.

9. DVOJKA OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ 

/Garant : Otto Schwarz/

Obec pro občana – aktivní občan mění obec. Volbami to nekončí 

a participace není populismus. Vrátíme pojmu samospráva jeho smysl.

Zvýšíme informovanost občanů o rozhodovacích procesech v orgánech samosprávy.

Jak:

 • Budeme zveřejňovat podrobné zápisy z jednání Rady městské části, včetně důvodových zpráv a jmenovitého hlasování členů rady k jednotlivým usnesením (při respektování zákona o ochraně osobních údajů).
 • V  zápisech z jednání zastupitelstva zveřejníme i důvodové zprávy k jednotlivým usnesením (při respektování Zákona o ochraně osobních údajů). 
 • Při obsazování komisí a výborů budeme preferovat především odbornost či zkušenost s danou problematikou, oslovíme případně i nestraníky.
 •  Zajistíme online stream ze zasedání zastupitelstva Prahy 2.
 •  Budeme vydávat moderní a atraktivní Noviny Prahy 2, které budou mít i uživatelsky přívětivou on-line mutaci.
 • Zmodernizujeme webovou stránku MČ Praha 2 a zprovozníme její mobilní verzi dle aktuálních standardů. 
 • Vytvoříme  systém ambasadorů/rek pro jednotlivé části MČ Praha 2 (Vinohrady, Nové Město, Vyšehrad a Nusle). Pověřený člen zastupitelstva bude komunikovat potřeby svěřené oblasti do zastupitelstva a opačným směrem k občanům. Zvážíme i vybudování komunitních center v místě jako živých “buněk” pro setkávání pověřeného zastupitele s občany. 

Navýšíme objem finančních prostředků na granty a dotace, zavedeme participativní rozpočet.

Jak:

 • V rámci grantové a dotační politiky podpoříme zejména aktivity místních občanů, spolků a sdružení.
 • Podporovat chceme především dlouhodobé projekty, které se osvědčily, ale i nové neotřelé nápady.
 • Zavedeme participativní rozpočtování s účastí občanů při rozhodování o využití části finančních prostředků získaných z privatizace obecního bytového fondu.

Při zadávaní veřejných zakázek vytvoříme transparentní podmínky k podání kvalitní nabídky co největšímu počtu uchazečů. 

Jak :

 • K podání nabídky na veřejnou zakázku přímo oslovíme vždy minimálně pět firem, se kterými měla městská část v minulosti pozitivní zkušenost z hlediska kvality odvedené práce.
 • Budeme současně nad rámec zákona zveřejňovat oznámení o zadávacím řízení i u zakázek malého rozsahu na Profilu zadavatele a webu Úřadu městské části.
 • Prodloužíme termín od zveřejnění výzvy k podání nabídky do uzávěrky podání na minimálně 15 dní, abychom umožnili účast v soutěži o zakázku většímu počtu uchazečů. 
 • Budeme využívat  e-aukcí u zakázek nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu, aby se omezila možnost kartelové dohody mezi uchazeči. 
 • Zvážíme možnost zrušení výběrového řízení vždy v těch případech, kdy se přihlásí nebo po vyřazení ostatních nabídek zůstane v soutěži o veřejnou zakázku pouze jeden uchazeč.

10. DVOJKA PEČUJE O OBECNÍ MAJETEK 

/Garant : Otto Schwarz/

Správa nemovitostí Praha 2 a.s. se zaměří především na kvalitní správu a běžnou údržbu bytových domů a školních budov. Posílíme klientský přístup k nájemcům a urychlíme opravy a pronajímaní  volných bytů.

Jak: 

 • Provedeme důslednou stavebně-technickou evidenci obecního majetku, zejména bytového fondu.
 • Vytvoříme možnost on-line přístupu nájemníka k evidenci bytu – přehled úhrad, termíny pravidelného servisu zařizovacích předmětů, atd.
 • Umožníme on-line vkládání požadavků nájemníků na opravy a servis.
 • Zavedeme pravidelné kontroly bytových domů na místě příslušným technikem 2x měsíčně, případně průběžně prostřednictvím nového institutu domovníka.
 • Urychlíme opravy volných bytů navýšením objemu finančních prostředků určených na tyto opravy s využitím části peněz získaných v rámci tzv. “privatizace” obecních domů a bytů v minulých letech.
 • Upravíme pravidla soutěže o pronájmy volných bytů ve prospěch občanů Prahy 2.
 • Budeme podporovat společensky prospěšné aktivity prostřednictvím  snížených nájmů v nebytových prostorech jako  tzv. obecní zájem.

Investiční akce budou plánovány a realizovány v rámci gesce příslušného radního – pro majetek, školství, životní prostředí.

Jak:

 • Při plánování rozsáhlejších investičních akcí důsledně vyhodnotíme i finanční dopad na rozpočet v příštích letech (péče a údržba).
 • Posílíme transparentnost zadávacích a hodnotících řízení.
 • U veřejných zakázek budeme postupovat dle zásad v kapitole “Otevřená a transparentní radnice”, přičemž využijeme výhradně  elektronické aukce. 

Správa parků a veřejné zeleně zůstane v gesci Odboru životního prostředí úřadu MČ Praha 2,

            Jak:

 • Zachováme systém najímání specializovaných firem pro údržbu i ostrahu parků na základě veřejné zakázky.
 • Při plánování rozsáhlejších investičních akcí (revitalizace parků) důsledně vyhodnotíme i finanční dopad na rozpočet v příštích letech (péče a údržba).

PROGRAM PRO LOKALITY

Náplavka, kde se dá i bydlet. Jde to, když se chce.

/Garant : Ivana Milek/

 • Budeme usilovat o svěření území do správy městské části. Městská část má rozhodovat o tom, co probíhá na jejím území.
 • Zasadíme se o koncepční řešení provozování náplavek a regulaci komerčních programů. Provoz náplavek má vycházet z umístění v rezidentských čtvrtích, respektovat potřeby rezidentů, měl by přispívat svou rozmanitostí k rozvoji lokality, kapacitně i svou náplní odpovídat charakteru místa. 
 • Zasadíme se o vydání vyhlášky stanovující pravidla využívání veřejných prostor (nejen) náplavek s jasně stanovenými časovými a hlukovými limity a pravidly postupu při nedodržení vyhlášky. Její dodržování budeme striktně vymáhat. Žádné vytáčky. Lze to, když se chce.
 • Vyžádáme si na pravidelný reporting ze strategické hlukové mapy podle směrnice Evropské komise jako podklad pro kontrolu dodržování vyhlášek. Budeme prosazovat snížení hlukové zátěže lokality. 
 • Budeme jednat s Magistrátem Hl.m. Prahy (nejen), TCP  a kurátorem náplavek o koordinaci akcí na obou březích Vltavy tak, aby nedocházelo ke kumulaci a překračování hlukových limitů součtem. Tak dlouho, dokud nedojde k dohodě.
 • Zvážíme zřízení služebny hlídky městské policie přímo v blízkosti náplavky.
 • Náplavka není jen Rašínovo nábřeží. Od Tančícího domu, přes Palackého náměstí, Podskalí až k vyšehradské skále se nacházíme v lokalitě zasažené současným předimenzovaným provozem na náplavce.  Do změny režimu tohoto území zahrneme i přilehlé okolí rezidenčních čtvrtí. 
 • Vyznačíme jasně oddělené pásmo pro cyklisty vedené po náplavce a zajistíme alternativní trasování v paralelních ulicích. Pro bezpečnou jízdu, pro bezpečnou chůzi. 
 • Zavedeme pravidelná setkání s místními spolky k řešení aktuálních problémů. Aby to šlo snáze. Když se chce.
 • Navýšení počtu dnů pro farmářské trhy o 1 den uprostřed týdne. 

Karlák jako oáza pohody a bezpečí.

/Garant : Monika Turnovská/

Karlovo náměstí jako oáza pohody i bezpečí! Ano, to je v současné době přání asi všech, kteří zde bydlí, i těch, kteří se tu chtějí třeba jen setkat s přáteli, chvíli v klidu posedět, případně nechat děti si tu pohrát. 

Zatím je to ale jenom sen. Tenhle sen bychom chtěli lidem, kteří tu žijí, splnit. Zatím alespoň částečně a přispět ke zlepšení stávající situace především z hlediska bezpečnosti.

 • Zasadíme se o častější přítomnost nejen městských strážníků, ale i státní policie jak v podchodech metra, tak v parkových částech náměstí. 
 • Při jednáních na úrovní hl. města Prahy budeme prosazovat urychlené vybudování městských okruhů, aby se zklidnila automobilová doprava v centru Prahy. Pak může dojít i na celkovou revitalizaci zelených prostor Karlova náměstí, která bude mít smysl. 
 • Prozatím budeme navrhovat alespoň dílčí úpravy zeleně, především v jižní části náměstí, tj. v okolí Faustova domu a také úpravu systému parkování v této lokalitě. Možnost zde parkovat by měli mít především rezidenti, krátkodobě pak zejména návštěvníci nemocnic.

Víme, že v současné době je sen o Karláku jako oáze pohody ještě běh na hodně dlouhou trať, ale také víme, že to jde. Když se chce.

Sokol Vinohrady – tradice, která si zaslouží moderní kabát. 

/Garant : Michal Tobrman/

Sokol Praha Královské Vinohrady je nejen jednou z největších sokolských jednot v Praze, ale i největším sokolským areálem na světě. Zároveň patří mezi nejzanedbanější budovy na Praze 2. Smutně se na něm podepsal zub času a jeho modernizace je v nedohlednu. Je nutné začít po desítkách let nečinnosti konat, než areál úplně zchátrá.

Bez odkladu zahájíme s vedením Sokola a s veřejností debatu o tom, jak by si představovali budoucnost tohoto jedinečného areálu. Společně s vámi zapojíme do debaty i pražský magistrát. 

Využijeme část výnosů z privatizace bytového fondu tak, aby sloužily všem obyvatelům Dvojky. Naše děti trápí nedostatek sportovišť ve školách, všem chybí kvalitní bazén a současný venkovní atletický ovál slouží spíše k pořádání koncertů a soukromých akcí než ke sportování. 

Hlavní budova Sokola potřebuje rekonstrukci, která zásadně sníží energetickou náročnost provozu, prodlouží a zvětší místní bazén, našim extraligovým florbalistům dá nové tarketové hřiště a pro širokou škálu kroužků vytvoří desítky menších tělocvičen.

Máme sny a chceme je uskutečnit. Pokud je s námi sdílíte, neváhejte se k nám přidat, nebo nám dejte svůj hlas ve volbách. Jde to, když se chce!

Jamrtál jako ráj pro kulturu a sport.

/Garant : Michal Uhl/

Nusle nejsou Stínadla a Folimanka není nevlídná lokalita pod Nuselským mostem, 

ale park s obrovským potenciálem. Bohužel nevyužitým. 

Chceme dát Folimance jasnou tvář a koncepci. Čím dál více měst pracuje s veřejným prostorem aktivně a přemýšlí, jak posunout jeho využití na novou úroveň.  

Naše vize Folimanky: moderní, přívětivá a bezpečná tělocvična v zeleni pro všechny věkové kategorie, která bude k dispozici sedm dní v týdnu. Sportovní prvky citlivě architektonicky skloubené s místy k sousedskému posezení, grilování i procházky se psem. Dáme Folimance novou tvář. Jde to, když se chce.

Nuselské schody – upravená zeleň ano, beton ne. 

/Garant : Michal Uhl/

Nuselské schody jsou jedním z nejpoetičtějších zákoutí Dvojky. Není divu, že se zde sešla skupina lidí, kteří si říkají Přátelé Nuselských schodů a kteří také představili vizi, jak by mohl tento prostor vypadat. Sdružení, kterým není lhostejná podoba okolí jejich bydliště, budeme podporovat. 

Odmítáme naopak necitlivé developerské projekty, jako měla být masivní zástavba zahrady památkově chráněné roubenky, která by narušila ráz celé lokality a které dalo stávající vedení radnice zcela nepochopitelně zelenou. Odmítáme i nesmyslný plán radnice na výstavbu velkých podzemních garáží v těsném sousedství Nuselských schodů, u bývalého nádraží Vinohrady. 

Jsme připraveni v souladu s platným usnesením zastupitelstva Prahy 2 zahájit jednání s majitelem Roubenky o odkoupení objektu a památkově chráněné zahrady a toto místo citlivě rekultivovat.

Zrevitalizujeme také okolí železnice:  vysadíme nové stromy, opravíme kapličku. Celková kultivace prostoru kolem Nuselských schodů musí jít přitom ruku v ruce s vyřešením problému bezpečnosti, včetně zvýšené koncentrace narkomanů a osob bez domova v této lokalitě. Jde to. Když se chce.

Magistrála a přilehlé okolí jako městský bulvár. /Garant : Jan Hruška/

Ve spolupráci se sousedními obvody chceme přeměnit magistrálu a přilehlé okolí v městský bulvár, který nabídne nejen klidnější dopravu, ale i místo pro odpočinek, návštěvu rozmanitých obchodů nebo posezení v parcích a na předzahrádkách.

Budeme prosazovat trvalé snížení počtu jízdních pruhů mezi Nuselským mostem a Hlavním nádražím.

Na stejném úseku vybudujeme vedle chodníků oddělené cyklopruhy, které propojí Vinohrady s Pankrácí a Vyšehradem na straně jedné a s Žižkovem a Karlínem na straně druhé.

Získané místo osadíme zelení kombinovanou s novými parkovacími místy.   

Zrealizujeme nové přechody pro chodce se světelnou signalizací, na stávajících prodloužíme intervaly zelené.

Obdobně zklidníme i dopravu v Žitné a Rumunské ulici, které osázíme zelení a zavedeme pruh pro parkování.

Vytvoříme novou pěší zónu jak z obou stran náměstí I.P.Pavlova, tak z navazujícího prostoru mezi Legerovou a Tylovým náměstím. Posoudíme i místo pro další pěší zónu v Jugoslávské ulici mezi Bělehradskou a Náměstím Míru.

V těchto zónách doplníme městský mobiliář, lavičky, okrasné a osvěžující prvky. Vysadíme zde odolnou zeleň.

Na Fügnerově náměstí dostaneme lidi z nepříjemných, bariérových a nebezpečných podchodů na povrch. Oživíme i toto náměstí podobně jako ostatní místa pro klidný odpočinek.