Rada Zelených Praha 2

SPOLUPŘEDSEDKYNĚ

  • Monika Horáková

          monika.horakova@zeleni.cz

  • Anna Junková

          anna.junkova@zeleni.cz

 

RADA 

  • Marki Čalkovská 

           markicalkovska@gmail.com

  • Jan Hruška, pokladník

           jan.hruska@zeleni.cz

  • Jakub Ježek

           jakub.jezek@mnohosvetu.cz

 

REVIZORKA

  • Lenka Pipková

          lenka.pipkova@zeleni.cz

 

Komise MČ Praha 2 (2022-2026)

Hnutí Praha 2 sobě nominovalo naše zástupkyně a zástupce do těchto komisí:
 
  • Petr Hejna (nestraník) – bytová komise
  • Monika Horáková – redakční rada Novin Prahy 2 
  • Jan Hruška – majetková komise
  • Kateřina Jechová – bytová komise