Trhy na Tyláku i další rok za nulové nájemné? To je pro Prahu 2 nevýhodné

Jechova_KaterinaJe skvělé, že můžeme chodit v sobotu na náplavku a že fungují i trhy na Tylově náměstí. Možnost nabízet a kupovat čerstvé a kvalitní potraviny v centru města je důležitá a přejeme si, aby zůstala pro obyvatele zachována i v budoucnosti. Ideálem by samozřejmě byl provoz trhů také pod střechou. Zde se přímo nabízí budova Vinohradské tržnice, která byla k podobnému účelu před více než sto lety postavena. Bohužel, kvůli nevýhodné smlouvě z devadesátých let je tato cesta na delší dobu zavřená a architektonicky cenná budova prakticky zeje prázdnotou. V současné době jedná radnice o prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem trhů na Tylově náměstí, který má nájemní prázdniny díky vstupní investici, kterou před pěti lety vynaložil. Dle našeho názoru je nutné vypsat novou soutěž, vybrat nového provozovatele z více uchazečů, změnit podmínky spolupráce a také zvýšit kvalitu a pestrost nabízeného sortimentu. Nulové nájemné po dobu pěti let již vstupní investici umořilo a není důvod, aby tržní nájemné, které provozovatel od farmářů za pronájem stánků vybírá, zůstalo i nadále celé v jeho kapse. Režie spojená s provozem trhů je minimální a výnos z pronájmu by mohl pomoci řešit mezery ve nancování rozpočtu naší městské části, který je, na rozdíl od státního, v hlubokém deficitu.

Autorka: Kateřina Jechová

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v lednu 2017.

Monika Horáková: Přejeme Praze 2 silnou občanskou společnost, která se umí ozvat

Monika HorákováPřejeme Praze 2 silnou občanskou společnost, která se může volně projevovat a není zašlapávána do země, jako např. více než 250 lidí, kteří podle zákona o hl. městě Praze písemně žáda- li o projednání tématu neprodloužení nájemní smlouvy Zelené zahradě Smetanka na rohu ulic Italská a Na Smetance a také transparentní diskusi o dalším využití tohoto pozemku. Věc nakonec projednala pouze rada, a to na uzavřeném jednání, a žadatele jednoduše nepřizvala. Dále přejeme Praze 2, aby při rozprodávání obecních bytů uměly vládnoucí ODS, TOP 09 a OSB lépe vysvětlit, proč dávají takové slevy a proč mají prodávané byty tak podivně nízké znalecké posudky. Uvědomujeme si, že prodej obecních bytů je politika, která se může někomu zdát dobrá, pokud ale vládnoucí strany neumí obhájit své kroky, vrhá to špatné světlo na celou privatizaci. Přejeme Praze 2, aby prodej obecních bytů vedl skutečně ke stabilizaci obce a dával lidem jistotu bydlení, a aby se nestávalo, že nový majitel přišel k bytu od obce za 8 milionů a obratem ho prodal za 22,5 milionů, jako se to stalo na Masarykově nábřeží. A nakonec přejeme Praze 2, aby se co nejvíc lidí chodilo dívat jednou za tři měsíce na veřejné jednání zastupitelstva na radnici na náměstí Míru, kde se toto všechno mohou dozvědět z první ruky a snadněji se pak rozhodovat, komu v obecních volbách na podzim 2018 hodí svůj hlas.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v prosinci 2016.

Jan Hruška: Sotva vznikla, už má akciová společnost Prahy 2 vady na kráse

Hruska_ JanObecně očekávám od správy majetku hospodárnost, efektivitu a zároveň schopnost poskytovat požadované služby. Jestli je akciová společnost založená městskou částí tou správnou cestou, ukáže až její dlouhodobější fungování. Nad hospodárností by měla bdít dozorčí rada. Bohužel její složení opět nedalo dostatečný prostor opozici, z pěti členů jsou čtyři zástupci stávající koalice, což nesvědčí o velké ochotě hrát s otevřenými kartami. Výběr vedení akciové společnosti to více méně potvrdil. Do čela byl jmenován Roman Raffl, dlouholetý úředník z Bémovy éry na Magistrátě hlavního města Prahy, který má za sebou i krátké působení v jedné ze stávajících správcovských rem. Další vadou na kráse jsou náklady, které z rozpočtu městské části odčerpaly již v tomto roce 10 milionů Kč na úpravu sídla. Pro očekávaný počet deseti zaměstnanců to působí naddimenzovaně. Co by za tuto investici dali nájemníci obecních bytů. Tím se dostávám k bodu poskytování služeb. Od nově založené rmy očekávám pro-zákaznický přístup jak k nájemníkům obecních bytů a nebytových prostor, tak k městské části jako svému zřizovateli. To jest rychlé, přesné a veřejně dostupné informace o provozních nákladech, rozpočtech na investiční akce a dodavatelských firmách včetně způsobu jejich výběru. Za náš klub mohu slíbit, že změnu systému správy budeme pečlivě kontrolovat.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v listopadu 2016.