Tereza Konrádová: Praha 2 přehlíží drogově závislé

Tereza Konrádová

Tereza Konrádová

Díky své práci mám jistou představu o životě lidí, kteří se z různých důvodů ocitají na okraji společnosti. V centru mé pozornosti jsou mladí dospělí, kteří do života vstupují extrémně ohrožení, bez podpůrné sítě rodiny a často i bez dalších opěrných bodů. Pomoc, podporu a důstojné podmínky v tíživých životních situacích těchto mladých lidí považuji za velmi důležité. Nízkoprahová centra provozují zpravidla neziskové organizace, které suplují roli státu v podpoře nejohroženější části populace. Díky principům volného vstupu, anonymity a dobrovolnosti mají potenciál skutečné pomoci. V Praze 2 je kladen důraz na děti a dospívající. Jedním z takových míst je Klub Beztíže2 v Jaromírově ulici. Jedná se z mého pohledu o velmi užitečnou organizaci, která svou aktivitou pomáhá předcházet vzniku a rozvoji např. zneužívání návykových látek a dalších výchovných problémů. Velkou pomocí jsou také nízkoprahová centra Naděje, určená pro lidi bez přístřeší U Bulhara a Na Slupi. Spokojeni však stále být nemůžeme. Praze 2 zoufale chybí nízkoprahové centrum pro uživatele návykových látek. Jako bychom nechtěli vidět, že se zde nacházejí tradiční místa obchodu s drogami (např. I. P. Pavlova). Smyslem je zajistit první profesionální kontakt s uživateli drog, který se má ideálně přetavit v další institucionální pomoc. V opačném případě riskujeme bezpečnost jak uživatelů drog, tak ostatních obyvatel.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v srpnu 2016

Kateřina Jechová: Granty ano, milion do luftu ne

Kateřina Jechová na konferenci o bezdomovectvíMají-li neziskové organizace možnost získat finanční příspěvek od obce ve spravedlivé soutěži a za rovných podmínek, je to určitě dobře. Pro většinu nestátních neziskových organizací je každý, i malý grant velkou pomocí,a je nejenom materiální, ale i morální vzpruhou. Pro obec je spolupráce s těmi, kteří pořádají kulturní a vzdělávací akce, pomáhají seniorům, ohroženým dětem, nemocným, zkrášlují životní prostředí, bojují proti kriminalitě a drogám nebo podporují sport, nesmírně cenná a pro život obce nezbytná. Těší mne, že si toto historicky uvědomuje i radnice Prahy 2. Co mne ale zaráží, je, že z celkových cca 4,5 milionu na všechny oblasti, a z cca dvou milionů na oblast sportu, je celý jeden milion investován na vytápění haly na Folimance. Do haly, jejíž provoz je neúsporný (proč se v minulých letech neinvestovalo do žádostí o dotace z OPŽP nebo programu Nová zelená úsporám?) a v jejímž kalendáři sportovních akcí těch pro mládež najdeme minimum. V minulém čísle sdělil čtenářům radní Šolc – gestor pro sport, že městská část tyto peníze poskytne organizacím, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a že peníze směřují například na činnost TJ Sokol Pražský nebo TJ Sokol Vyšehrad. Budeme se tedy, my, občané Prahy 2, ptát, proč se o milionové podpoře pro ÚSK Praha na energie pro Folimanku na radnici (raději) moc nemluví…

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v červenci 2016

Michal Uhl: Parky nesmí být jen na okrasu, v parku chceme žít!

GG_SZ_P2_Vysehrad 047Že jsou parky pro Prahu 2 důležité téma, lze vyčíst prostým pohledem z mapy, ale i z rozpočtu za poslední roky. Naši městskou část lemují parky a zabírají z jejího území velkou plochu. Tento dar je zároveň i prokletím, protože péče o parky je nákladná. Jak jsme se přesvědčili v případě rekonstrukce Grébovky, do parku lze nalít stovky milionů, park je plnými doušky polyká, a stále nemá dost. I zelení chtějí citelnou podporu parků, ale ne obřadné vyhazování peněz oknem. Netýká se to jen investic, ale i průběžné péče. Kolik debat jsme na radnici vedli, aby místo drahých okrasných květin byly v parcích a na náměstích po vzoru jiných velkých metropolí třeba i trvalky. Bohužel současná radnice zná jen dva extrémy. Buď je park ve správě zanedbaný, nebo je upravený tak, že působí jako okrasná květinka, které se člověk bojí a také nesmí dotknout. Parky nejsou jen na pokoukání, v parku chceme žít! S nejistotou hledím do budoucna, protože v rekonstrukčním hledáčku jsou kromě Folimanky už delší dobu Riegrovy sady, které by mohly okrasnou rekonstrukcí citelně utrpět. Věřím, že se podaří udržet sportovní a zábavný koncept parku a že debaty o zrušení zahradní restaurace „Zahrádky“ si současná koalice odpustí. Připomínají totiž dialog z Hospody na mýtince. Park je to krásný, jenom nám do něj chodí lidi, a s tím je nutné něco udělat. 

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v červnu 2016