Michal Uhl: Prodej obecních bytů je fiasko, snad se Praha 2 zaměří alespoň na kvalitní správu toho, co zůstalo

1623566_738830102840833_1512790758850799105_nKdyž se řekne domovník, řadu lidí napadne asociace „domovní důvěrník“. Asociace nevhodná, odkazující na roli člověka, který víc dohlížel na své sousedy než na dům, ve kterém bydlí. Odtud asi pramení odmítavý postoj k institutu domovníků. Pravdou však je, že vztah městské části, potažmo správní rmy a nájemníka není dnes optimální. Pro občana je správce či městská část příliš vzdálena a pro správce je komunikace rovněž obtížná, neb je nájemců příliš mnoho. Každodenní život ukazuje, že zřízení mezičlánku mezi správcem a nájemníkem by bylo ku prospěchu věci. Každý z nás přece zná situaci, kdy chodí po domě a říká si, že by konečně někdo tu prasklou žárovku měl vyměnit. To, že každý v domě spoléhá na „někoho“, že závadu nahlásí, bývá častý kámen úrazu. Z druhé strany, když bude potřebovat správce něco vyřešit s nájemníky domu, mohl by snadněji vědět, s kým záležitost projednat. Zůstává otázka, z čeho by se tento zajímavý pokus financoval. V praktické rovině to nemusí být složité, může se jednat například o mírnou slevu ze stávajícího nájmu. Jakýkoliv nápad na oživení ne zcela ideálně funkční komunikace mezi městem a jeho nájemníkem velmi vítáme. Přičemž není důležité, zda ony spojky mezi radnicí a nájemníky budeme nazývat domovníkem, mluvčím domu či koordinátorem. Věříme, že po fiasku při prodeji domů se současná koalice zaměří alespoň na kvalitní správu majetku.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v říjnu 2016

 

Tereza Konrádová: Praha 2 přehlíží drogově závislé

Tereza Konrádová

Tereza Konrádová

Díky své práci mám jistou představu o životě lidí, kteří se z různých důvodů ocitají na okraji společnosti. V centru mé pozornosti jsou mladí dospělí, kteří do života vstupují extrémně ohrožení, bez podpůrné sítě rodiny a často i bez dalších opěrných bodů. Pomoc, podporu a důstojné podmínky v tíživých životních situacích těchto mladých lidí považuji za velmi důležité. Nízkoprahová centra provozují zpravidla neziskové organizace, které suplují roli státu v podpoře nejohroženější části populace. Díky principům volného vstupu, anonymity a dobrovolnosti mají potenciál skutečné pomoci. V Praze 2 je kladen důraz na děti a dospívající. Jedním z takových míst je Klub Beztíže2 v Jaromírově ulici. Jedná se z mého pohledu o velmi užitečnou organizaci, která svou aktivitou pomáhá předcházet vzniku a rozvoji např. zneužívání návykových látek a dalších výchovných problémů. Velkou pomocí jsou také nízkoprahová centra Naděje, určená pro lidi bez přístřeší U Bulhara a Na Slupi. Spokojeni však stále být nemůžeme. Praze 2 zoufale chybí nízkoprahové centrum pro uživatele návykových látek. Jako bychom nechtěli vidět, že se zde nacházejí tradiční místa obchodu s drogami (např. I. P. Pavlova). Smyslem je zajistit první profesionální kontakt s uživateli drog, který se má ideálně přetavit v další institucionální pomoc. V opačném případě riskujeme bezpečnost jak uživatelů drog, tak ostatních obyvatel.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v srpnu 2016

Kateřina Jechová: Granty ano, milion do luftu ne

Kateřina Jechová na konferenci o bezdomovectvíMají-li neziskové organizace možnost získat finanční příspěvek od obce ve spravedlivé soutěži a za rovných podmínek, je to určitě dobře. Pro většinu nestátních neziskových organizací je každý, i malý grant velkou pomocí,a je nejenom materiální, ale i morální vzpruhou. Pro obec je spolupráce s těmi, kteří pořádají kulturní a vzdělávací akce, pomáhají seniorům, ohroženým dětem, nemocným, zkrášlují životní prostředí, bojují proti kriminalitě a drogám nebo podporují sport, nesmírně cenná a pro život obce nezbytná. Těší mne, že si toto historicky uvědomuje i radnice Prahy 2. Co mne ale zaráží, je, že z celkových cca 4,5 milionu na všechny oblasti, a z cca dvou milionů na oblast sportu, je celý jeden milion investován na vytápění haly na Folimance. Do haly, jejíž provoz je neúsporný (proč se v minulých letech neinvestovalo do žádostí o dotace z OPŽP nebo programu Nová zelená úsporám?) a v jejímž kalendáři sportovních akcí těch pro mládež najdeme minimum. V minulém čísle sdělil čtenářům radní Šolc – gestor pro sport, že městská část tyto peníze poskytne organizacím, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a že peníze směřují například na činnost TJ Sokol Pražský nebo TJ Sokol Vyšehrad. Budeme se tedy, my, občané Prahy 2, ptát, proč se o milionové podpoře pro ÚSK Praha na energie pro Folimanku na radnici (raději) moc nemluví…

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v červenci 2016