Železniční most

Vyzýváme vedení Prahy 2, aby podpořilo rekonstrukci Železničního mostu a přestalo přihlížet snahám o jeho demolici

Stanovisko Zelených Praha 2

Památkově chráněný Železniční most spojující Výtoň a Smíchov má ustoupit novému mostu. Důvodem je jeho špatný technický stav. Zatímco Správa železničních dopravních cest má jasno a již také prezentovala vítězný návrh vzešlý ze soutěže, zdvihl se proti bourání železničního mostu občanský odpor podpořený hlasy odborné veřejnosti. Petice s názvem Zachraňme železniční most pod Vyšehradem má již více než 12 000 podpisů. Proti bourání se oficiálně vyslovila také MČ Praha 5.

Osud Železničního mostu nápadně připomíná osud zdevastovaného nádraží Vyšehrad. Tak dlouho se o stavbu nebudeme starat, až “překvapeně” zjistíme, že nejjednodušším řešením špatného stavu je nádraží i most zbourat. Zelení Praha 2 tento přístup odmítají. Žádáme vedení MČ Praha 2, aby stejně jako Praha 5 jasně podpořila rekonstrukci Železničního mostu a přestala přihlížet snahám o jeho demolici.

Podle veřejně dostupných informací je stále reálné Železniční most opravit. Potvrdily to dvě zahraniční studie. Rekonstrukce s sebou navíc nese podle našich informací dvě výhody: železniční spojení přes Vltavu nebude nutné zcela přerušit, tak jako by k tomu došlo v případě demolice. Rekonstrukce také nebude vyžadovat navýšení terénu na nábřeží o 1,2-1,5 metru, tak jako by tomu bylo u novostavby mostu.

Péče o památkově chráněné stavby se samozřejmě nevylučuje s budováním moderních dopravních spojení. Bylo by chybou přistoupit na falešné dilema, že pouze zbouráním mostu získáme možnost modernizovat dopravní spojení v rámci Prahy. Zelení dlouhodobě podporují systematický rozvoj pražského železničního uzlu a systematický rozvoj cyklistické infrastruktury.

V Praze dne 26. 2. 2023

Foto: Kateřina Jechová

Napsat komentář