Trhy na Tyláku i další rok za nulové nájemné? To je pro Prahu 2 nevýhodné

Je skvělé, že můžeme chodit v sobotu na náplavku a že fungují i trhy na Tylově náměstí. Možnost nabízet a kupovat čerstvé a kvalitní potraviny v centru města je důležitá a přejeme si, aby zůstala pro obyvatele zachována i v budoucnosti. Ideálem by samozřejmě byl provoz trhů také pod střechou. Zde se přímo nabízí budova Vinohradské tržnice, která byla […]

Monika Horáková: Přejeme Praze 2 silnou občanskou společnost, která se umí ozvat

Přejeme Praze 2 silnou občanskou společnost, která se může volně projevovat a není zašlapávána do země, jako např. více než 250 lidí, kteří podle zákona o hl. městě Praze písemně žáda- li o projednání tématu neprodloužení nájemní smlouvy Zelené zahradě Smetanka na rohu ulic Italská a Na Smetance a také transparentní diskusi o dalším využití tohoto pozemku. Věc […]

Jan Hruška: Sotva vznikla, už má akciová společnost Prahy 2 vady na kráse

Obecně očekávám od správy majetku hospodárnost, efektivitu a zároveň schopnost poskytovat požadované služby. Jestli je akciová společnost založená městskou částí tou správnou cestou, ukáže až její dlouhodobější fungování. Nad hospodárností by měla bdít dozorčí rada. Bohužel její složení opět nedalo dostatečný prostor opozici, z pěti členů jsou čtyři zástupci stávající koalice, což nesvědčí o velké ochotě hrát s otevřenými […]

Michal Uhl: Prodej obecních bytů je fiasko, snad se Praha 2 zaměří alespoň na kvalitní správu toho, co zůstalo

Když se řekne domovník, řadu lidí napadne asociace „domovní důvěrník“. Asociace nevhodná, odkazující na roli člověka, který víc dohlížel na své sousedy než na dům, ve kterém bydlí. Odtud asi pramení odmítavý postoj k institutu domovníků. Pravdou však je, že vztah městské části, potažmo správní rmy a nájemníka není dnes optimální. Pro občana je správce […]

Tereza Konrádová: Praha 2 přehlíží drogově závislé

Díky své práci mám jistou představu o životě lidí, kteří se z různých důvodů ocitají na okraji společnosti. V centru mé pozornosti jsou mladí dospělí, kteří do života vstupují extrémně ohrožení, bez podpůrné sítě rodiny a často i bez dalších opěrných bodů. Pomoc, podporu a důstojné podmínky v tíživých životních situacích těchto mladých lidí považuji […]