12. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 (Program)


Na 24. dubna 2017 je svoláno 12. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. Naši zastupitelky a zastupitelé, ale i další členky a členové naší ZO Praha 2 pro vás budou po celou dobu jednání do této událost psát aktuální témata jednání, přepisovat interpelace, ale také vytvářet vlastní komentáře.

Buďte u toho s námi – budeme rádi i za vaše komentáře.

Tentokrát je na programu:

18:00–18:30 interpelace občanů městské části

1. k rezignaci a volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
2. k úpravě Pravidel veřejné soutěže o odkup obecních bytů v domech určených k prodeji aukcemi (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
3. k prodeji pozemků parc. č. 2160 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2161, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Anny Letenské 1108/15, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
4. k prodeji pozemků parc. č. 10 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 11/1, to vše v k. ú. Vyšehrad, na adrese Rašínovo nábřeží 26/50, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
k prodeji pozemků parc. č. 2380 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2379, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Slavíkova 1730/11, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
6. k prodeji pozemku parc. č. 1367, k. ú. Nové Město pod dříve prodaným bytovým domem Na Výtoni 296/3, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
7. k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
8. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 – motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
9. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 – obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2017 (Jan Korseska, zástupce starostky)
10. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 (ZŠ Na Smetance 1/505 – PD na vybudování půdní vestavby vč. klimatizace) (Jan Korseska, zástupce starostky)
11. k přijetí dotace z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy – rozpočtové opatření (Jan Korseska, zástupce starostky)
12. k přijetí daru od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. – rozpočtové opatření (Mgr. Jana Černochová, starostka)
13. k dodatku č. 8 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
14. k dodatku č. 7 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
15. k dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
16. k žádosti společnosti Centrin CZ, s. r. o., o poskytnutí finanční podpory (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
17. Interpelace členů zastupitelstva a různé

Napsat komentář