K. Jechová: Místo nevýhodného rozprodeje obecního majetku nabízet dostupné bydlení

Naše zastupitelka Katka Jechová odpovídá v dubnových Novinách Prahy 2 na otázku “Jak hodnotíte oblast sociální bytové politiky městské části Praha 2? “


Kdo má žít v Praze 2? Pokud se bude pokračovat tempem a stylem současné radnice, tak za pár let zde budou bydlet lidé s nadprůměrným příjmem a  jen minimum starousedlíků. Zelení dlouhodobě kritizují ztráty bytového fondu, umocněné ještě ztrátami finančními – kvůli nevýhodným slevám z  cen obecních bytů a podhodnoceným posudkům přišla obec o stovky milionů, které mohly situaci v sociálním bydlení zlepšit.

Radnice prodává bytové domy, ale i  dům, který měl sloužit jako komunitní centrum se sociálním podnikáním a  bezbariérovými byty pro seniory a zdravotně postižené, Dům u hodin v Šafaříkově ulici. To je ztráta nenahraditelná. Podle analýzy potřeb by obec měla provozovat jen pro seniory 660– 930 sociálních bytů. Tyto byty lze dofinancovat pronájmem bytů za tržní nájemné. Sociální bydlení by mělo tvořit 80 – 88 % všech obecních bytů.

Dosud nebyl schválen zákon o sociálním bydlení a  povinností obce
je dostupné bydlení zajistit. Praha 2 je, bohužel, místem, kde v zimě není pro bezdomovce ani dostatek laviček. Proč nejsou ve veřejných prostorech skoro žádné lavičky? Aby na nich nespali bezdomovci…
Ptejme se, co udělat pro to, aby mohli zase důstojně bydlet. Zelení doporučují starat se méně o „sociální“ bydlení koaličních zastupitelů/lek a více myslet na současné i budoucí generace.

Zdroj: www.praha2.cz Dubnové číslo Novin Prahy 2

Napsat komentář