Marek Jeníček: Služby Novoměstské radnice musí být pro občany Prahy 2 finančně dostupné

Novoměstská radnice je příspěvkovou organizací, která je zřízena za účelem plnění veřejné služby. Důležitým znakem veřejné služby je, že hlavním cílem není zisk a v naprosté většině proto musí být zřizovatelem dotována. Příspěvková organizace je nejlepší možný způsob formy řízení Novoměstské radnice, ale zároveň klade na zřizovatele (Praha 2) nároky na správné definování poslání veřejné služby, co vše by měla především občanům Prahy 2 poskytovat. Zřizovatel si také musí vybrat kvalifikované lidi s vizí, kteří dokáží jeho zadání uskutečnit. Tzv. finanční krize přinesla další tlaky na příspěvkové organizace, aby zefektivnily svou činnost. V některých případech se ukazuje, že je vhodnější omezit nákup externích služeb a spíše rozšířit počet zaměstnanců, protože vlastními silami lze mnohé činnosti zajistit s menšími náklady. Novoměstská radnice pokrývá poměrně významnou část svého rozpočtu z komerční činnosti a komerčních pronájmů, které přinášejí potřebné finance. Zároveň se snaží přicházet s pořady, které nejsou primárně ziskové a plní především úlohu veřejné služby. Je ve společném zájmu nás všech, aby především pro občany Prahy 2 byly služby radnice finančně dostupné. Musíme zajistit patřičné zázemí pro takové události, jako je vítání občánků nebo udělování čestných občanství. Přál bych si, aby Novoměstská radnice byla v budoucnosti vyhlášeným kulturním centrem, a Praha 2 musí poskytnout dostatek prostředků, aby byla zachována podpora nekomerčních aktivit včetně okrajových kulturních zájmů a spolkové činnosti. V současné době Novoměstská radnice nabízí různorodé a pestré kulturní pořady pro různé věkové skupiny, zajímavé výstavy, literární čtení nebo divadlo a koncerty. Kdybych si měl vybrat jednu akci v únoru, pak by to byl večer Revolver Revue. Věřím, že i v roce 2014 se bude nabídka pořadů dále rozšiřovat a že si do této národní kulturní památky najde cestu ještě více Pražanů i zahraničních návštěvníků, než v tom minulém.

(Vyšlo v Novinách Prahy 2 v únoru 2014)