Marie Davidová: Veřejný prostor mají rozvíjet lidé, kterým na něm záleží

Jak rozvíjet veřejný prostor? V první řadě tím, že jej umožníme lidem využívat. Tím, že mu věnujeme péči, aby byl kvalitní a udržovaný. Tomu lze pomáhat dlouhodobou politikou, existují však i jednorázové příležitosti. Jednou takovou je komunitní projekt COLridor, který podporuje biotop na  Nuselských schodech. Do projektu se zapojují lidé žijící v nejbližším okolí. Jejich cílem je podpořit místní potravní řetězec (hmyz, ptáky, lokalitě žijící netopýry, ale též opylování rostlin) např. výrobou hmyzích hotelů. Pro obyvatele celé Prahy pak bude zajímavý festival EnviroCity, kde COLridor okomentují z hlediska architektury a designu např. norští členové Ocean Birger Sevaldson a  Michael Hensel. Na festivalu také na toto téma zatančí letošní výherkyně České taneční platformy Tereza Hradilková. Dále se můžeme těšit na tematické mapování ptáků a netopýrů s ekology a umělci, výzkumnická a umělecká představení či diskuse se zástupci Institutu plánování a  rozvoje.Prestiž festivalu dokládá, že je součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje. Akce je organizovaná spolky Collaborative Collective a  CooLAND ve spolupráci se dvěma fakultami, FUA TUL a FLD ČZU. Je však komunitním projektem, který posiluje uvědomění, že jsme všichni součástí ekosystémů, ve  kterých žijeme. Každá taková komunitní aktivita je dobrou vizitkou Prahy 2 a příklad pro budoucí rozvoj veřejného prostoru.

Vyšlo v Novinách Prahy 2, Květen 2017

Napsat komentář