MATOUŠ VENCÁLEK: POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY? NEJDŘÍV JE TŘEBA ZKVALITNIT JEJÍ VÝUKU

„Zavádění povinné maturity z matematiky je ukázkou silového přístupu ‚od konce‘. Maturitu většinou vnímáme jako tradiční přechodový rituál, při kterém se musí trpět, moc se neptáme, k čemu má sloužit, a nezajímá nás ani, proč je matematika coby předmět tolik obávaná. Nejdříve je podle našeho názoru třeba vyřešit tyto otázky, zkvalitnit výuku matematiky, a to již od základní školy, a pak teprve zavádět povinné zkoušky. To však MŠMT nedělá, a i přes časový předstih tak hrozí, že se ze zkoušky stane bič, kterému se podřídí výuka v posledních ročnících.


Jako Zelení dlouhodobě prosazujeme, aby byly maturitní zkoušky využitelné pro přijímací řízení na vysokých školách – v ideálním případě by proto maturita měla mít ve společné, povinné části jednu úroveň, tak aby ji bylo možné k těmto účelům využít, a zavedena by měla být spíše souběžně než na etapy. Stanovování jakýchkoliv výjimek je obtížné. Matematika jako jeden z typů přístupu ke světu má v maturitě své místo. Aby ale nebyla strašákem, je třeba takovou matematiku nejprve od základní školy učit. Představu, že střední školy mají ‚produkovat‘ žáky s určitými znalostmi pro určité vysokoškolské obory nebo pro praxi, nesdílíme. Škola má žáky formovat v průběhu studia,“ říká člen předsednictva Zelených Matouš Vencálek pro Byznysnoviny.cz.

Napsat komentář