Jak tvořit veřejná prostranství v Praze? Diskutovali jsme nad magistrátním manuálem

Foto: Stanislav SojkaMichal Uhl a Stanislav Sojka se 20. listopadu 2014 zúčastnili  za Stranu zelených v Praze 2 diskuze nad Manuálem tvorby veřejného prostranství. Manuál vydaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy ukazuje směr, kterým se chce hlavní město při organizaci veřejného prostoru ubírat. Hlavní myšlenkou je snaha o lidské řešení veřejného prostoru, odstraňování bariér a preference pěších před individuální automobilovou dopravou.

Z politického hlediska lze říct, že dokument je hodně “zelený” a je z něj zřejmá snaha přiblížit se velkým progresivním západním metropolím,” řekl Michal Uhl, člen Zastupitelstva Prahy 2 zvolený za Stranu zelených.

“Zaujala mě především deklarovaná preference šetrnějšího pohybu po městě. Pěší by se neměli omezovat pokud možno vůbec, cyklisté málo, auta klidně i víc. S tím souvisí i jiný přístup k bezpečnosti: namísto vytváření bariér se preferuje tvorba přechodů a prostupnost města pro pěší. Další velmi zajímavá debata se týkala uplatnění vegetačních prvků na veřejných prostranstvích (myšlena především uliční stromořadí): nestačí jen občas něco vysadit, je potřeba se stromy počítat už v urbanistickém návrhu, mít pěstební cíl – představu, kam by měla péče o stromy směřovat, a spočítat si dlouhodobé náklady (stromy pak překvapivě vyjdou levněji než např. trávník!). V Manuálu je řada podmínek, které by měly být při výsadbě stromů splněny. Obávám se ale, že to bude působit kontraproduktivně a spíše to od výsadby stromů odradí,” uvedl Stanislav Sojka, dlouholetý člen Komise rozvoje, která je poradním orgánem Rady Městské části Praha 2.

A kritika?

“Jedná se o pouhá doporučení a nejsou implementovány žádné nástroje, které by zavazovaly (či alespoň motivovaly) se podle Manuálu řídit. Dokud hlavní město nepřijme opatření k prosazování myšlenek z Manuálu, bude se jednat jen o sympatické slohové cvičení,” dodal Michal Uhl.

“Proti úředníkům někdejšího Útvaru hlavního architekta nebo později Útvaru rozvoje města je zdejší nové osazenstvo plné energie a nápadů. Bojím se jen, zda jim elán vydrží, až dojde ke střetu s realitou – se všemožnými vyhláškami, pracovníky ostatních magistrátních institucí, s památkovými orgány, s dravými developery. Přeji jim i nám, aby to dopadlo dobře,” řekl Stanislav Sojka.

Napsat komentář