Jan Hruška k rozpočtu: Mysleme na dennodenní život všech občanů, ne na megalomanské projekty

Hruska_ JanRozpočet pro rok 2014 je opět schodkový, tj. výdaje jsou vyšší než příjmy a rozdíl je financován z přebytků minulých let. Dlouhodobě je tento poměr neudržitelný, ale v současné situaci asi není jiné řešení. Nicméně jsou body, které zasluhují do budoucna změnu.V návrhové zprávě se srovnávají data pouze se schváleným rozpočtem loňského roku. Chybí tak porovnání s realitou, která bývá jak na příjmové, tak výdajové stránce často výrazně odlišná. Transparentnější by proto bylo srovnávat navrhovaný roz-počet s aktuální situací let 2012 a 2013 (ve stadiu přípravy, která u rozpočtu pro rok 2014 začala již na podzim, s výhledem po prvním pololetí nebo třetím čtvrtletí roku 2013). Veřejnost by také měla možnost vidět do většího detailu, kam obecní peníze směřují. Na webu městské části by měl být k dispozici rozpočet do úrovně jednotlivých položek, včetně výše odměn jednotlivým správním firmám, která je pro rok 2014 plánovaná celkově na úrovni roku 2013, i když je plánován prodej domů, a tím i snížení objemu spravovaného majetku. Naopak dobrou zprávou je investice do návratu stromů do ulic Prahy 2. Žijeme na území zatíženém vysokou prašností a hlučností, a to nejen kvůli magistrále s přetrvávajícím vysokým podílem tranzitní dopravy. Proto vítám jakékoliv ozelenění a zklidnění našeho okolí. Většina důležitých rozhodnutí ale v tomto směru náleží magistrátu, kde stále mají větší váhu zájmy developerů. Snaha o prosazení nového územního plánu je toho dokladem. Věřím, že se změnou v rozložení sil po podzimních volbách dojde i ke změnám priorit rozvoje jak celého hlavního města, tak všech jeho částí. Rozpočet Prahy 2 pro další roky by pak mohl vhodně doplňovat ten celopražský, který by více než na megalomanské projekty v režii několika zainteresovaných myslel na dennodenní život všech občanů.

(Vyšlo v Novinách Prahy 2 v březnu 2014)