ODS Praha 2 nechce projednat doporučení k veřejným zakázkám

Tisková zpráva Strany zelených Praha 2, 27. listopadu 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 2 odmítlo na návrh radního Jana Korsesky za ODS projednat návrhy kontrolního výboru ke zlepšení zadávání veřejných zakázek. Bod byl vyřazen z dnešního jednání zastupitelstva Prahy 2. Předkladatel bodu, předseda Kontrolního výboru Michal Uhl (SZ) s rozhodnutím nesouhlasí.
 
“Tomu, že bod byl vyřazen, nerozumím. Buď se zastupitelé nechtěli bavit o veřejné zakázce na klimatizaci, nebo nechtěli zmíněná doporučení schválit a současný stav, který nevzbuzuje důvěru jim ze záhadných důvodů vyhovuje,” řekl předseda Kontrolního výboru Michal Uhl (SZ).
 
Kontrolní výbor projednával na žádost zastupitele Otto Schwarze (KDU-ČSL) na zákonnost veřejné zakázky na dodávku klimatizace pro radnici Prahy 2. Byť Kontrolní výbor neshledal přímé porušení zákona, došel k závěru, že realizace veřejných zakázek by měla probíhat v lepším standardu, než je zákonné minimum. Proto kontrolní výbor doporučil 4 konkrétní opatření, která by zlepšila jejich průběh a transparentnost, tak aby nevznikaly z průběhu veřejných zakázek zbytečné pochyby.
 
Na jednání zastupitelstva 27.11.2017 byl bod vyřazen, aniž by proběhla o bodu standardní věcná rozprava. Nejtěsnější většinou 18 hlasů koalice ODS, TOP 09 a OSB bod z jednání vyřadila. Místostarosta Korseska tvrdil, že bod 2 (viz příloha) v rozporu se zákonem. Zákon však tuto možnost umožňuje.

Kontakty:

Michal Uhl – zastupitel za Stranu zelených a předseda Kontrolního výboru, Tel: 724 027 550

Příloha:

Navrhovaná opatření:
KV doporučuje RMČ Praha 2 a UMČ Praha 2:

1.       Aby v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebyli uchazeči vyzýváni k podání nabídky u zakázek nikoliv malého rozsahu a veřejné zakázky tak byly pouze zveřejňovány dle zákonného požadavku na profilu zadavatele. U zakázek malého rozsahu doporučujeme nad rámec zákona věc zvážit a zpravit KV o výsledku úvahy.

2.       Aby v případě, že v zadávacím řízení zůstane pouze jeden uchazeč po vyloučení všech ostatních uchazečů, a za okolností, že nehrozí nebezpečí z prodlení, bylo zváženo, zda zadávací řízení nezrušit. Kontrolní výbor doporučuje v takovém případě zadávací řízení zrušit.

3.       Přijmout kontrolní mechanismus, který by snížil riziko výskytu např. nulových položek ve výkazu výměr či jiných nepřesností a nejasností v projektových dokumentacích.

4.       Aby uveřejňování nebo oznamování vysvětlení k zadávací dokumentaci, resp. změn a doplnění ZD, probíhalo, pokud to okolnosti umožní, ve lhůtách nad rámec zákonem požadovaného minima.


Hlasování: 10 : 0 : 0

Napsat komentář