Reakce Filipa Rameše na branné dny v základních školách Prahy 2

Filip Rameš
Filip Rameš

“Vážená paní předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání, vážení členové a vážené členky komise,

jako člen této komise, ale i jako rodič dvou dětí s trvalým pobytem na Praze 2 a jedním dítětem ve školském zařízení jsem šokován zavedením branných dnů ve školách MČ Prahy 2. Vím, že RVP pro základní školy bylo rozšířeno o přípravu občanů k obraně státu, zároveň ale vím, že samotné RVP i metodická doporučení poskytují širokou škálu pedagogických metod, jak toto téma uchopit. Pokládám za skandální, aby školy naší městské části vkládaly našim dětem do rukou zbraně a učily je střílet, jak je patrno z fotek na stránkách úřadu. Domnívám se, že v současné době, kdy se společností, médii i politickou reprezentací šíří panický obraz uprchlické krize, a z toho údajně plynoucí bezpečnostní rizika, je naprosto nevhodné dětem vysvětlovat vlastenectví tím, že jim dáme zbraně. Jako rodič naopak svým malým dětem vysvětluji, že lidé před zbraněmi a střílením musejí v mnoha zemích utíkat… Zásadně si nepřeji, aby pak mé děti ve škole zbraně dostávaly do ruky!

Domnívám se, že v první řadě musíme šířit kritické a analytické informace o tom, co se ve světě děje, jaké jsou příčiny a důsledky krizí a jak může vypadat obrana státu. Budování identity a „zdravého“ vlastenectví má prostupovat celým RVP a rozhodně by jej neměla zosobňovat armáda.

Pro ilustraci a cynickou zvrácenost branných dnů v této podobě cituji metodickou příručku ministerstva obrany, podle které se zmiňované školení Armádou ČR řídí: “Armáda České republiky je připravena i k posílení Policie České republiky v souvislosti s potřebou zajistit vnitřní pořádek a bezpečnost (…) v případě migračních vln velkého rozsahu.

Znamená to snad, že se teď nacházíme v ohrožení státu? Jsou tímto ohrožením snad právě uprchlíci? Jistěže ne, taková interpretace je ovšem bohužel nasnadě.

Místo tohoto velmi nešťastného způsobu realizace RVP bych upřednostňoval dlouhodobé a kritické debaty s dětmi, žáky a studenty o světových krizích a jejich dopadech na bezpečnost našeho státu. Domnívám se, že bychom našim dětem měli místo zbraní dávat do ruky informace a učit je kritickému myšlení a odvaze. Domnívám se, že toto by byl přístup hodný vysoké kvality školství v naší městské části.

Jako člen komise jsem ani nebyl o branných dnech a jejich podobě informován. Podle mých informací o tomto způsobu branných dnů nebyli informováni ani rodiče dětí na ZŠ Kladské, jedinou informaci, kterou dostali, bylo, že si mají přinést pláštěnky. Není navíc vůbec pravda, že by tuto formu rodiče vítali, neboť jen nahání ještě větší strach jejich dětem.

Vyzývám komisi pro výchovu a vzdělávání k urgentnímu projednání této věci a neprodlenému zastavení této podoby branných dnů.

Děkuji.

S pozdravem,

Filip Rameš”

Filip Rameš je člen komise pro výchovu a vzdělávání za Stranu zelených

 

Napsat komentář