Stanislav Sojka: Magistrálu je možné zúžit na dva pruhy a osázet stromy

Foto: Stanislav SojkaStarost o životní prostředí je tématem, které je se Zelenými obvykle spojováno, i když není zdaleka jedinou kapitolou jejich volebního programu. Chceme i tuto tradiční agendu pojmout netradičně: přehodnotit rozsáhlé investice do městských parků, které následně zvyšují náklady na jejich provoz. Místo toho parky dlouhodobě rozvíjet tak, aby byl jejich provoz trvale udržitelný. Část investic do zeleně chceme věnovat na obnovu uličních stromořadí, která sice nejsou svěřena městské části, ale péči naléhavě potřebují. Důležitá je i zeleň ve vnitroblocích – proto navrhujeme obnovit poskytování malých grantů na jejich zvelebování. Mezi důležité body plánů Zelených pro další období patří také podpora komunitních zahrad, míst, kde se i ve městě můžete pohrabat ve hlíně a při troše štěstí něco vypěstovat. Oblast dopravy s životním prostředím úzce souvisí – automobilová doprava je v Praze hlavním zdrojem znečištění prostředí polétavým prachem, ale i hlukem. Také zde mají Zelení řadu námětů na zlepšení: podporu veřejné dopravy, zvýšení bezpečnosti cyklistů a také (především) chodců jako alternativ k přebujelé individuální automobilové dopravě, která naši čtvrť staví do role baráků podél dálnice. K nejpalčivějším problémům v tomto směru patří magistrála. Podporujeme její humanizaci. Odborné studie dokládají, že z dopravního hlediska je možné Legerovu i Sokolskou zúžit na dva pruhy, vysadit stromořadí a zavést na většině křižovatek semafory a přechody. Vyžaduje to ale trpělivou komunikaci s magistrátem i se sousedními městskými částmi. Velmi důležité je také odstraňování bariér – u vstupů do metra, nástupních ostrůvků i obrubníků u chodníků. Bude to přínosem nejen pro vozíčkáře a rodiče s kočárky, ale pro všechny chodce. Zasadíme se také o vybudování pohodlného pěšího přístupu z Vinohrad na Hlavní nádraží. Více na www.praha2.zeleni.cz/program.

(Vyšlo v Novinách Prahy 2 v říjnu 2014)

Napsat komentář