Zelení protestují proti obestavění chráněné roubenky v Praze 2

Zelení vyzývají Radu MČ Praha 2, aby odmítla plány soukromého investora zastavět zahradu kolem památkově chráněné roubenky u Nuselských schodů (11. 10. 2015).
Zelení vyzývají Radu MČ Praha 2, aby odmítla plány soukromého investora zastavět zahradu kolem památkově chráněné roubenky u Nuselských schodů (11. 10. 2015).

Tisková zpráva SZ Praha 2

Radní Prahy 2 budou v pondělí 12. října 2015 od 14 hodin projednávat záměr soukromého investora na výstavbu terasovitého domu, který má vyrůst na místě zahrady kolem vily v ulici Pod Zvonařkou poblíž Nuselských schodů. Dům má mít 35 bytů s plochou 2400 m2, 42 garáží a 3 obchody. Bude jím prakticky zastavěna zahrada památkově chráněné vily – unikátní roubenky č.p. 1746, která již mnoho let chátrá. Zelení vyzývají Radu MČ Praha 2 ve složení ODS–TOP09–OSB, aby se záměrem soukromého investora vyjádřila nesouhlas.

Majitel nyní předkládá jen mírně pozměněný projekt, se kterým se již několikrát snažil získat povolení k výstavbě bytových domů. Zatím byl vždy neúspěšný, jak dokládá odmítnutí ze strany městské části ze září 2014: “Dotčená lokalita … se nachází dle Územního plánu hl. m. Prahy v ploše celoměstského systému zeleně a leží ve stabilizovaném území, kde se nepředpokládá významný nárůst míry využití území a kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.”

“Záměr je v rozporu s platným územním plánem, který zdejší území označuje jako významnou zeleň. Ta samozřejmě výstavbou vezme za své, stejně tak bude přerušen i biokoridor, který je v územním plánu rovněž zanesen,” uvedla Eva Vavroušková, členka Komise pro životní prostředí MČ Praha 2.

Zachraňme zahradu u roubenky”Výstavba zásadně změní charakter lokality a výrazně negativně ovlivní okolí. Zejména dopravní poměry jsou již dnes na hranici únosnosti – ulice Pod Zvonařkou má velmi úzký profil a dá se do ní vjet jen domovním průjezdem v ulici Bělehradské. Nárůst dopravy o desítky automobilů denně proto bude mít na dosud klidnou lokalitu devastující účinek,” řekl Stanislav Sojka, člen Komise územního rozvoje MČ Praha 2.

“Jako ústupek městské části investor nabízí roubenku k obecně prospěšnému využití. Jde však jen o zakrytí faktu, že vila jako taková v projektu nemá reálné využití a jejímu stržení brání pouze památková ochrana,” řekl Jan Hruška, předseda zastupitelského klubu Strany zelených a člen Finančního výboru MČ Praha 2.

Kontakt: Jan Hruška, předseda zastupitelského klubu Strany zelených: 602 253 702

 

Napsat komentář