Czeslaw Walek: Kriminalitu v Praze 2 potlačíme prevencí

Walek_CzeslawNa www.mapakriminality.cz se dočteme, že za poslední rok např. na Novém Městě bylo zjištěno 2969 trestných činů a jejich objasněnost byla mizivá poměrně nízká – pouze 823 případů. Touha po bezpečí je naším základním instinktem, proto mají političky a politici povinnost dělat vše, aby bezpečí a pořádek zajistili. Statistika ukazuje, že je na čem pracovat. Co lidem na Dvojce vadí? Dlouhodobé neřešení stížností na hluk, výtržnosti, rušení nočního klidu v konkrétních lokalitách a problematika osob vyloučených do veřejného prostoru – drogově závislých a bezdomovců. Obyvatelé a obyvatelky Dvojky by si dále přáli vidět v ulicích více policistů, kteří ovšem neřeší jen prkotiny typu přecházení ulice na červenou. Ze schválené rozpočtu lze vytušit, že bezpečnost je průřezové téma, které v rozpočtu nemá jednu vyhrazenou kolonku. Jmenovitě se objevuje ve dvou kolonkách 900 000 korun je určeno na granty na bezpečnost 912 000 je pak určeno na prevenci proti drogám a kriminalitě. V kontextu celkového rozpočtu, který činí přes 397 milionů, je vidět, že bezpečnost a pořádek občanů Dvojky není pro radnici prioritou. Co mi chybí, je podpora financování dlouhodobých programů řešících prevenci kriminality systémově. Bezpečnost ale neovlivňují jen přímo investované prostředky. Jeden příklad za všechny: v ulici Na Smetance se otevírá Zelená zahrada. Ve světě je běžné, že v komunitních zahradách se nepěstuje jen zelenina, ale především sousedské vztahy. To je přesně typ programu, který z dlouhodobého hlediska může do naší městské části přinést více klidu. Se vznikem zahrady se navíc nevyužitý kout lákající noční živly promění ve funkční prostor. A v takových kriminalitě pšenka nekvete.

(Vyšlo v Novinách Prahy 2 v květnu 2014)

Napsat komentář