Eva Vaňková: Zápisky z mého prvního sjezdu SZ

Pavel Himl na sjezdu SZ 2015Tři roky jsem členkou Strany zelených, ale teprve letos jsem měla možnost na vlastní kůži zažít celorepublikový sjezd, který se konal 24.-25. ledna 2015 v Brně. Kromě delegátů a delegátek z celé země byla samozřejmostí přítomnost kompletního předsednictva i osobností, které jsou politicky aktivní pod značkou SZ. 250 lidí podobného a přece jiného smýšlení. Co vlastně může jednání tohoto druhu přinést? Která témata rozdmýchala nejpalčivější diskuzi? Nastavil brněnský sjezd nový směr Strany zelených?

Již při schvalování programu byla nastolena zcela zásadní otázka, zda volit zcela nové předsednictvo, či nikoliv a zvolit tak pouze jeho část, tedy „pouze“ nového předsedu či předsedkyni a 1. místopředsedu/místopředsedkyni. Debata byla zcela namístě, vždyť se jednalo o to, zda již nyní předurčíme časové rozvržení mandátu předsednictva před volbami do krajských zastupitelstev i před volbami parlamentními. Vystoupila nejen řada členů a členek, olej do ohně byl přilit zejména poté, co svůj negativní pohled na volbu kompletního vedení SZ vyložila senátorka za SZ, paní Eliška Wagnerová. Názor sjezdu na toto téma byl nakonec celkem jednotný, když se většina delegátů brněnského sjezdu vyslovila pouze pro volbu dvou nejvyšších představitelů SZ.

Klíčových témat byla celá řada. Na povrch vyplouvaly zejména v souvislosti s projevy kandidátů na lídra strany, kdy bylo zcela na místě otevřít témata, jež mohla být pro řadu delegátů zásadní pro učinění kvalifikovaného rozhodnutí při výběru předsedy či předsedkyně. Ať již šlo o témata, na která by se SZ měla do budoucna zaměřit, budování zelené značky, význam a pozici SZ v českém i evropském prostředí či o regionální předvolební kampaně, vždy se jednalo o problémy, které se týkají nás všech.

Předsedkyně Jana Drápalová na sjezdu SZ 2015

Významná shoda panovala v otázce prolomení těžebních limitů v Horním Jiřetíně, kdy téměř nebylo potřeba otevírat diskuzi – pokud k tomu přece došlo, tak pouze proto, abychom si potvrdili naše jednoznačné NE prolamování těžebních limitů.

Po ukončení předvolební debaty se delegáti mohli odebrat k volebním urnám. Výsledek je dnes již znám – SZ má ve svém čele poprvé v historii ženu! Jihomoravská politička Jana Drápalová stanula v čele SZ po roce, kdy vedla stranu „nanečisto“. Delegáti jí projevili svoji důvěru do zbývajícího roku, který má stávající předsednictvo do doby, než bude třeba jej zvolit celé znovu. Jana Drápalová je spíše klidnou silou, která však dokázala bezpečně přesvědčit svými zkušenostmi z pozice starostky brněnské městské části Nový Lískovec. Věřím, že její nadšení pro „naši“ věc neopadne ani v letošním roce, ani v roce nastávajícím.

Autorka je členkou SZ Praha 2 od roku 2012. Aktuálně pracuje ve státní správě. 

Foto: M. Kraliková

Napsat komentář