Stanislav Sojka z Komise rozvoje: výtah z metra I. P. Pavlova, rekonstrukce Bělehradské a nové byty vs. devět jírovců

Stanislav Sojka (nez. za SZ) informuje o tématech projednávaných Komisí rozvoje MČ Praha 2. Komise je poradním orgánem Rady MČ Praha 2. Rada MČ Praha 2 může zaujmout stanovisko stejné, ale i opačné. Strana zelených zveřejňuje informace v průběhu jejich projednávání, s cílem zapojit do rozhodování o městské části také veřejnost.

Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons

Výtah z metra I. P. Pavlova: Bezbariérový vstup do metra ve stanici I. P. Pavlova bude brzy dokončen, byť má nějaké mouchy. Východy z domu na nároží Legerovy a Rumunské, kam výtah ústí, budou dost úzké, protože památkový úřad nepovolil vybourání jednoho segmentu zdiva mezi oblouky. Přechod, který postavila Technická správa komunikací přes Jugoslávskou, a přes který by se dalo dostat od bezbariérového výstupu k tramvajím směr Karlovo náměstí, je uzavřen, protože ho Technická správa komunikací postavila načerno. A konečně přes Rumunskou se v místě výstupu nedá přejít (natož přejet s vozíkem), protože tam je zábradlí (přechod zrušen před pár lety).

Potíže plánované světelné křižovatky Bělehradská x Koubkova: Při letošní rekonstrukci Bělehradské by měla vzniknout světelná křižovatka Bruselská-Šafaříkova-Koubkova. To jednak umožní dávat přednost tramvajím a jednak synchronizovat dopravu s plánovanou světelnou křižovatkou Wenzigova-Legerova-Sokolská. Návrh zatím naráží v bodě zjednosměrnění Šafaříkovy směrem z křižovatky ven – s obousměrnou to nevychází a s jednosměrkou nesouhlasí Policie ČR, která má v Šafaříkově služebnu, a hotely, ke kterým tudy jezdí autobusy (zpátky by asi musely po Nuselských schodech).

Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons

Socha Milady Horákové v parku Ztracenka: Komise projednávala také záměr postavit na území Prahy 2 pomník obětem totalitních režimů personifikovaným Miladou Horákovou. Společnost Milady Horákové přišla původně se záměrem postavit pomník na náměstí Míru, po jeho odmítnutí ale souhlasila s návrhem využít park Ztracenka. Je připraven návrh memoranda mezi městskou částí a Společností Milady Horákové o společné snaze pomník instalovat.

Zastavění dvora ve Vyšehradské 29: Ve Vyšehradské ulici 29 na Novém Městě chce investor nejen rekonstruovat dům, ale i dostavět jeho pokračování na místě bývalé tančírny, a do dvora přistavět další dva obytné objekty. Tak by vzniklo celkem 41 malometrážních bytů. Ve dvoře nyní roste devět jírovců, které však majitel v prosinci ořezal téměř na holé kmeny. Podle Pražských stavebních předpisů, které v době podání návrhu platily, by investor musel zajistit pro novostavbu také jedenáct parkovacích míst, podle celostátně platné legislativy ale více než dvacet. Komise doporučila návrh zredukovat, nestavět novostavby ve vnitrobloku, tím odpadne potřeba zřizovat nová parkovací stání, a také nebude nutné kácet jírovce.

Velké byty ve Vinohradském dvoře (nároží Varšavské a Máchovy): O tzv. Vinohradském dvoře na nároží Varšavské a Máchovy ulice na Vinohradech se už psalo i v novinách. Stojí zde někdejší obecní dvůr – sídlo vinohradských technických služeb a také svého času stanice dobrovolných vinohradských hasičů. V minulosti už vzniklo několik návrhů k rekonstrukci, ty se ale setkaly s odporem sousedů. Nejnovější projekt počítá se zachováním původního domu a doplněním dvěma novými objekty, které respektují výšku okolní zástavby. Zajímavé je, že zde má vzniknout jen málo bytů, zato velkých rozměrů (120 a více metrů, mezonety, jeden byt dokonce 350 m2). Parkování je řešeno podzemní garáží s vjezdem z Máchovy ulice.

Napsat komentář