Jan Hruška: Sotva vznikla, už má akciová společnost Prahy 2 vady na kráse

Hruska_ JanObecně očekávám od správy majetku hospodárnost, efektivitu a zároveň schopnost poskytovat požadované služby. Jestli je akciová společnost založená městskou částí tou správnou cestou, ukáže až její dlouhodobější fungování. Nad hospodárností by měla bdít dozorčí rada. Bohužel její složení opět nedalo dostatečný prostor opozici, z pěti členů jsou čtyři zástupci stávající koalice, což nesvědčí o velké ochotě hrát s otevřenými kartami. Výběr vedení akciové společnosti to více méně potvrdil. Do čela byl jmenován Roman Raffl, dlouholetý úředník z Bémovy éry na Magistrátě hlavního města Prahy, který má za sebou i krátké působení v jedné ze stávajících správcovských rem. Další vadou na kráse jsou náklady, které z rozpočtu městské části odčerpaly již v tomto roce 10 milionů Kč na úpravu sídla. Pro očekávaný počet deseti zaměstnanců to působí naddimenzovaně. Co by za tuto investici dali nájemníci obecních bytů. Tím se dostávám k bodu poskytování služeb. Od nově založené rmy očekávám pro-zákaznický přístup jak k nájemníkům obecních bytů a nebytových prostor, tak k městské části jako svému zřizovateli. To jest rychlé, přesné a veřejně dostupné informace o provozních nákladech, rozpočtech na investiční akce a dodavatelských firmách včetně způsobu jejich výběru. Za náš klub mohu slíbit, že změnu systému správy budeme pečlivě kontrolovat.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v listopadu 2016.

Napsat komentář