Monika Horáková: Přejeme Praze 2 silnou občanskou společnost, která se umí ozvat

Monika HorákováPřejeme Praze 2 silnou občanskou společnost, která se může volně projevovat a není zašlapávána do země, jako např. více než 250 lidí, kteří podle zákona o hl. městě Praze písemně žáda- li o projednání tématu neprodloužení nájemní smlouvy Zelené zahradě Smetanka na rohu ulic Italská a Na Smetance a také transparentní diskusi o dalším využití tohoto pozemku. Věc nakonec projednala pouze rada, a to na uzavřeném jednání, a žadatele jednoduše nepřizvala. Dále přejeme Praze 2, aby při rozprodávání obecních bytů uměly vládnoucí ODS, TOP 09 a OSB lépe vysvětlit, proč dávají takové slevy a proč mají prodávané byty tak podivně nízké znalecké posudky. Uvědomujeme si, že prodej obecních bytů je politika, která se může někomu zdát dobrá, pokud ale vládnoucí strany neumí obhájit své kroky, vrhá to špatné světlo na celou privatizaci. Přejeme Praze 2, aby prodej obecních bytů vedl skutečně ke stabilizaci obce a dával lidem jistotu bydlení, a aby se nestávalo, že nový majitel přišel k bytu od obce za 8 milionů a obratem ho prodal za 22,5 milionů, jako se to stalo na Masarykově nábřeží. A nakonec přejeme Praze 2, aby se co nejvíc lidí chodilo dívat jednou za tři měsíce na veřejné jednání zastupitelstva na radnici na náměstí Míru, kde se toto všechno mohou dozvědět z první ruky a snadněji se pak rozhodovat, komu v obecních volbách na podzim 2018 hodí svůj hlas.

Vyšlo v Novinách Prahy 2 v prosinci 2016.

Napsat komentář