Poskytněme volné byty lidem prchajícím před válkou

Otevřený dopis Zelených Praha 2 starostce Alexandře Udženija

V Praze dne 24. února 2022

Vážená paní starostko,

vzhledem k eskalaci konfliktu na Ukrajině, který se zármutkem a obavami sledujeme od časného rána v médiích, lze předpokládat, že i do Prahy začnou přicházet lidé prchající před válkou.

Praha 2 disponuje více než 400 volnými obecními byty (k 16. 11. 2021 to bylo konkrétně 442 bytů – viz poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k danému datu). 

Vyzýváme Vaším prostřednictvím Radu MČ Praha 2, aby bezodkladně poskytla alespoň část těchto bytů lidem prchajícím před válkou a aby o této nabídce informovala Vládu ČR a pomáhající organizace. 

Věříme, že tento požadavek je v souladu s podporou Ukrajině, kterou MČ Praha 2 oficiálně vyjádřila v nedávné době: https://praha2.cz/radnice%2Dprahy%2D2%2Dvyjadrila%2Dpodporu%2Dukrajine/d-109361/p1=1001

Zelení Praha 2 jsou připraveni podílet se na aktivitách MČ Praha 2 vedoucích k podpoře občanů Ukrajiny prchajících před válkou.   

S pozdravem 
Monika Horáková a Tomáš Richta, spolupředsednická dvojice Zelených Praha 2

Napsat komentář